خوشرو: کشتار کودکان فلسطینی و یمنی متوقف شود

سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل خواستار توقف کشتار کودکان فلسطینی و یمنی شد..

به گزارش کودک پرس، غلامعلی خوشرو که در نشست روز جمعه شورای امنیت سازمان ملل در مورد وضعیت کودکان در مخاصمات مسلحانه سخنرانی می‌کرد، گفت: در حالی که رژیم اسرائیل کماکان به کشتار کودکان فلسطینی ادامه می‌دهد متأسفانه گزارش دبیرکل هنوز این رژیم را در فهرست ناقضان اصلی حقوق کودکان در مخاصمات مسلحانه قرار نداده است.

وی با اشاره به جنایت جنگی ماه‌های اخیر این رژیم علیه کودکان فلسطینی شرکت کننده در تظاهرات مسالمت‌آمیز در غزه افزود: رژیم اسرائیل در ردیف اول کودک‌کش‌ های دنیا است و باید سال آینده دبیرکل آن را در صدر فهرست ذیربط گزارش خود قرار دهد.

 

به کودک پرس، خوشرو به کشتار کودکان یمنی توسط عربستان و امارات نیز اشاره کرد و گفت: وخامت وضعیت کودکان یمنی فقط با وضعیت کودکان فلسطینی قابل مقایسه است.

نماینده دائم ایران اضافه کرد: اگرچه به دلایل مشخصی اسم این کشورها نیز از فهرست اصلی ناقضان حقوق کودکان در درگیرها حذف شده است، لیکن این امر واقعیت را تغییر نمی‌دهد.

وی با اشاره به گزارش دبیرکل سازمان ملل مبنی بر افزایش کشتار کودکان در مخاصمات مسلحانه، بر ضرورت توقف این روند تأکید کرد و گفت: این سازمان باید به وظایف خود در متوقف کردن کشتار کودکان در فلسطین، یمن و سایر نقاط جهان عمل کند.

 

خوشرو افزود: اگر این روند متوقف نشود، ما در آینده شاهد دور باطلی از افزایش درگیری‌های مسلحانه و نیز کشتار بیشتر کودکان خواهیم بود.

سفیر کشورمان همچنین اضافه کرد: باید تلاش‌ها برای پیشگیری از ایجاد درگیری‌ها و نیز متوقف کردن کشتار کودکان در مخاصمات مسلحانه کنونی تشدید شود.

شورای امنیت در پایان نشست روز جمعه خود قطعنامه‌ای نیز در باره جلوگیری از نقض حقوق کودکان در درگیری‌های مسلحانه تصویب کرد.