روش‌های ترغیب کودکان به نمازخواندن

در این مطلب ۱۵ راه حل برای اینکه بتوانیم فرزندان خود را به نماز تشویق و ترغیب کنیم بیان شد است.

به گزارش کودک پرس ، در این مطلب ۱۵ راه حل برای اینکه بتوانیم فرزندان خود را به نماز تشویق و ترغیب کنیم بیان شد است.

چگونه کودک خود را به نماز خواندن دعوت کنیم؟

۱- هنگام نماز فرزند خود را همراه خود به مسجد ببرید.
۲- با فرزند خود رفتاری مناسب و مهربان داشته باشید.
۳- با خانواده های متدین رفت و آمد داشته باشید.
۴- در هر شرایطی که وقت نماز شد، نماز اول وقت را به جا بیاورید.
۵- فرزند خود را به محافل و مراسم دینی ببرید.
۶- هنگام نماز لباس مرتب پوشیده و از مواد خوش بو استفاده کنید.
۷- به افراد نمازگزار بیش از افراد بی نماز احترام بگذارید.
۸- برای بیدار کردن فرزند برای نماز از الفاظ و رفتارهای محبت آمیز استفاده کنید.
۹- عکس فرزند در حال نمازش را به دیوار نصب کنید.
۱۰- حکایت های نمازگزاران را برای او بخوانید.
۱۱- در صورت دیر شدن نماز با او تندی نکنید و با مهربانی به او بفهمانید که چه ضرری کرده است.
۱۲- به دختران چادر و مقنعه و سجاده بدهید.
۱۳- به پسران تسبیح و جانماز هدیه کنید.
۱۴- اگر نماز را ترک کرد، حتی به صورت موقت با او قهر نکنید.
۱۵- نماز خوان نبودن او را هیچ گاه در میان جمع مطرح نکنید.

 

 

 

 

منبع: راسخون