کودک دزدی یک راهبه در هند به بهانه کار خیر

یک راهبه در هند با هدف کودک‌ربایی یک مرکز خیریه در ظاهر دایر کرده بود، دستگیر شد.

به گزارش کودک پرس ، یک راهبه به بهانه کار خیلی یک مرکز خیریه دایر کرده بود، مشخص شد  یک باندی کودک دزد بوده است.

 

به گزارش روزنامه ملی ترکیه، این راهبه که به همراه یک خدمه دیگر اقدام به دزدی کودک و فروش آنها می کردند، توسط پلیس این کشور دستگیر شد.

 

 

 

 

منبع: ایران آنلاین