کم توجهی به کتاب های دینی حوزه کودک و نوجوان

معاون بخش کتاب سازمان پژوهش و برنامه ریزی وزارت آموزش و پرورش گفت: کتاب های کودک و نوجوان در حوزه دین دارای ظاهری زیباست ولی آنچه به آن کم توجهی شده محتوای این کتاب هاست که باید غنی باشد.

به گزارش کودک پرس، فریبا کیا روز یکشنبه در نشست اعضای انجمن ناشران کودک و نوجوان قم با کارشناسان سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزش و پرورش، در سالن اجتماعات مجتمع ناشران قم افزود: ضعف در ارائه روش ها و تکنیک های جدید آموزشی و همچنین فقر شدید در ایده مشکل مشترک همه کتاب های دینی حوزه کودک و نوجوان در کشور است.
وی اضافه کرد: نه تنها کتاب هایی که توسط کارشناسان سازمان پژوهش و برنامه ریزی وزارت آموزش و پرورش نامناسب تشخیص داده شد بلکه کتاب های مورد تایید این سازمان نیز از فقر ایده و روش های جدید ارائه مطالب آموزشی رنج می برد.
وی با بیان این که ۷۵۰ ناشر از سراسر کشور با سازمان پژوهش و برنامه ریزی وزارت آموزش و پرورش در تعامل هستند گفت: سالانه بیش از پنج هزار کتاب آموزشی و پرورشی چاپ اول توسط این انتشاراتی ها در کشور منتشر می شود.
معاون بخش کتاب سازمان پژوهش و برنامه ریزی وزارت آموزش و پرورش، نقش قم در نشر کتاب های قرآنی کودک را بسیار مهم دانست و ادامه داد: از ۷۵۰ ناشر سراسر کشور که در سامانه سازمان پژوهش و برنامه ریزی ثبت نام کرده اند ۸۵ ناشر از استان قم هستند ضمن این که ۳۵ درصد از کل کتاب های آموزشی کودک و نوجوان در حوزه دینی نیز متعلق به موسسه های انتشاراتی قم است.
کیا افزود: کتاب های کودک و نوجوان در حوزه دینی را می توان به ۲ دسته دانش افزایی و کمک درسی تقسیم کرد که کتاب های دانش افزایی برای توسعه اطلاعات و دانش مخاطبان است و اگر چه محتوای این کتاب ها وام دار کتاب های درسی نیست ولی نباید متضاد با محتوای کتاب های درسی باشد.
وی ادامه داد: هدف کتاب های کمک درسی تسهیل و تعمیق در یادگیری در راستای محتوای کتاب های درسی است.
معاون بخش کتاب سازمان پژوهش و برنامه ریزی وزارت آموزش و پرورش، از بررسی ۲۸۰ عنوان کتاب در ۲ سال ۹۴ و ۹۵ توسط کارشناسان این سازمان خبر داد و گفت: بر اساس بررسی های کارشناسان این سازمان تنها ۶۰ درصد از این کتاب ها مناسب تشخیص داده شد و این در حالی است که تنها ۵۳ درصد از کتاب های کودک و نوجوان در حوزه دینی ثبت شده در سامانه سازمان پژوهش و برنامه ریزی وزارت آموزش و پرورش مناسب شناخته شده است.
وی با بیان معیارهای تشخیص مناسب بودن کتاب ها اظهار داشت: هر کتاب در ۲ بخش عمومی و تخصصی مورد ارزیابی قرار می گیرد و کتابی مناسب تشخیص داده می شود که از ۲۰۰ امتیاز بتواند حداقل ۱۲۰ امتیاز را کسب کند.
کیا، ویژگی های عمومی ارزیابی کتاب ها را شامل چاپ مناسب، کیفیت تصاویر و ظاهر کتاب عنوان کرد و گفت: کتاب های کودک و نوجوان در حوزه دین دارای ظاهری زیباست ولی آنچه به آن کم توجهی شده محتوای این کتاب هاست.
وی افزود: تعمیق فکری دانش آموزان در مفاهیم دینی، کمک به تقویت اهداف درسی، پاسخ به پرسش های مذهبی دانش آموزان، علاقه مندسازی دانش آموزان با قرآن و مفاهیم دینی و توجه به نیازهای فرهنگی در حوزه دین از شاخص هایی است که کتاب های کودک و نوجوان در حوزه دینی مورد ارزیابی قرار می گیرد.
کیا گفت: یکی از دلایل نمره پایین کتاب های کودک و نوجوان در حوزه دینی بی اطلاعی ناشران از برنامه درسی و سرفصل های کتاب درسی است.
وی وضعیت کتاب های کمک درسی کودک و نوجوان در حوزه دینی را ضعیف تر از کتاب های دانش افزا دانست و اظهار کرد: تنها ۲۰ درصد از کتاب های کمک درسی کودک و نوجوان در حوزه دین توسط کارشناسان سازمان پژوهش مناسب تشخیص داده شد و این در حالی است که این کتاب ها نیز حداقل امتیاز را کسب کرده و جزو کتاب های درجه سه محسوب می شود.
وی با تاکید بر این که با هرگونه کتاب کمک درسی که خلاقیت دانش آموزان را سلب کرده و جواب های آماده را در اختیار دانش آموزان قرار می دهد مخالف هستیم ادامه داد: توجه به مفاهیم مهم درسی، تقویت فرآیند یادگیری از طریق روش های مناسب، ساماندهی تمرین ها از ساده به سخت و توجه به تفاوت های فردی، موضوع هایی است که باید در کتاب های کمک درسی کودکان و نوجوانان مورد توجه قرار گیرد.
قم جایگاه دوم ادبیات کودک و نوجوان ایران، دومین قطب انتشار کتاب پس از تهران و بزرگ‌ ترین قطب انتشار کتاب‌های دینی در خاورمیانه است.
در استان قم بیش از ۱۲۰۰ انتشارات وجود دارد که کتاب های این موسسه های انتشاراتی با موضوع های مختلف و به زبان‌های گوناگون از جمله فارسی، عربی و انگلیسی چاپ می‌ شود. استان قم در حال حاضر دارای ۱۱۰ چاپخانه است که از این تعداد ۷۰ واحد فعال است.
سازمان پژوهش و برنامه ریزی یکی از سازمان های وابسته به وزارت آموزش و پرورش است. یکی از کارهای سازمان پژوهش و برنامه ریزی بررسی کتاب های ثبت شده در سامانه این سازمان برای تحلیل محتوای کتاب ها و معرفی کتاب های مناسب متناسب با مقاطع مختلف، معلمان و مربیان است.
این سازمان سالانه بیش از سه هزار کتاب را به عنوان «کتاب مناسب» برای مقاطع مختلف سنی معرفی می کند.

 

منبع: قم پرس