کارگاههای فرزند پروری در مهدهای کودک اهواز

به همت مدیریت آموزش شهروندی معاونت اموراجتماعی وفرهنگی شهرداری اهواز با همکاری مرکز بهداشت شرق اهواز کارگاههای تخصصی فرزند پروری در 47 مهد کودک اهواز در حال برگزاری است.

به گزارش کودک پرس، در برگزاری این کارگاههای تخصصی از ۱۹ کارشناس رشته روانشناسی کمک گرفته شده است.

 

این کارگاهها با حضور این کارشناسان برای والدین کودکان با موضوعات مختلف فرزند پروری از جمله ۱- آموزش اصول مدیریت رفتار کودکان برای والدین ۲- علل بروز مشکلات رفتاری کودکان و ارتباط مثبت با کودکان ۳- تقویت رفتارهای مطلوب کودکان ۴- دستور دادن و قانون گذاری ۵- مدیریت رفتارهای نامناسب ۶- آمادگی برای مدیریت موقعیتهای دشوار برای برنامه ریزی آینده برگزار می شود.

 

شایان ذکر است ،امروز ۱۲ بهمن ماه اولین کارگاه از این دوره فرزند پروری در مهدکودک مهربان واقع در کوی رمضان با حضور والدین کودکان برگزار گردید. این دوره به تناوب در سایر مهدهای کودک شرق اهواز نیز برگزار می شود.گفتنی است ، این کارگاه در قالب طرح غنچه های شهر برگزار شده است.

 

منبع: هما خوزستان