شهادت کودک ۹ ساله فلسطینی

«نداء الجعابیص» کودک ۹ ساله فلسطینی توسط یک صهیونیست در قدس اشغالی زیر گرفته شده و به شهادت رسید.

به گزارش کودک پرس، یک شهرک نشین صهیونیست با خودرو خود در قدس اشغالی یک کودک فلسطینی را به شهادت رساند.

 

«نداء الجعابیص» کودک ۹ ساله فلسطینی توسط یک صهیونیست در منطقه جبل المبکر واقع در جنوب شرق قدس اشغالی زیر گرفته شد و به شهادت رسید.

همچنین در جریان درگیری ها در اردوگاه عایده در کرانه باختری، ۲ نظامی صهیونیست زخمی شدند.

 

منبع: خبرگزاری مهر