رقابت کشتی‌گیران نوجوان و جوان

رقابت کشتی‌گیران نوجوان و جوان در رشته آزاد و فرنگی در ورزشگاه پوریای ولی به کار خود پایان داد.

به گزارش کودک پرس ، رقابت کشتی گیران نوجوان و جوان در رشته آزاد و فرنگی در ورزشگاه پوریای ولی به کار خود پایان داد.

 

 

 

منبع: ایمنا