مجازات برای سلب کنندگان حق آموزش از کودکان

مظفر الوندی امروز در کارگروه تخصصی بانوان و خانواده در بندرعباس افزود : بر اساس این لایحه افرادی که حق آموزش را از کودکان سلب کنند مجازات می شوند.

به گزارش کودک پرس، دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در کشور گفت : لایحه مجازات بیشتر افرادی که مانع تحصیل کودکان شوند به مجلس شورای اسلامی فرستاده شده است.

وی گفت : در این لایحه به سمن ها و گروههای غیردولتی هم اجازه داده شده است که از طرف کودکان در صورت سلب حق آموزش شکایت کنند.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک گفت : دادگاهها هم باید به این شکایتهای سمن ها و گروههای غیردولتی رسیدگی کنند.
الوندی افزود : ۲۰ حق از جمله حق سلامتی ، آموزش ، هویت و تفریح از حقوق کودکان است که به صورت قانون مصوب شده است.
وی گفت : ۳۰ درصد جمعیت زیر ۱۸ سال کشور یعنی حدود ۲۳ میلیون نفر در این قانون به عنوان کودک شناخته می شوند که این حقوق برای آنها باید رعایت شود.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک گفت : اواخر سال ۸۸ با تصویب دولت این مرجع شکل گرفت و از پارسال قوانین برای اجرا به استانها ابلاغ شده است.
الوندی افزود : استفاده از ظرفیتهای استانی ، شناسایی مشکلات و پیگیری آن ،برنامه ریزی بر اساس جغرافیای هر استان برای اجرای حقوق کودک از مهمترین اهداف است.
وی گفت : اگر در جامعه ای کودکان سالم داشته باشیم به دنبال آن جامعه سالم نیز داریم.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک گفت : تضمین برابری کودکان ، رعایت منافع عالی آنان و مشارکت جویی از مهمترین اهداف این مرجع است.
الوندی افزود : ۱۶ وزارتخانه و سازمان برای اجرای بهتر حقوق کودک با مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در ارتباط هستند.
وی گفت : از ظرفیتهای سازمانها و گروههای غیردولتی نیز باید در زمینه حقوق کودک بیشتر استفاده شود.
معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان در این نشست گفت : کودکان و خانواده ها باید با حقوق خود آشنایی بیشتری پیدا کنند.
بهروز اکرمی افزود : یک شهرستان در شرق هرمزگان به عنوان پایلوت آموزش حقوق کودک در استان به زودی انتخاب می شود.
وی گفت : تا دو ماه آینده نیز مسائل و مشکلات جامعه هدف مشخص تا برای ارائه راهکار بررسی شود.
معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان در این نشست گفت : اولویتها و برنامه های دستگاههای اجرایی مربوطه تا پایان سال برای تدوین در سال آینده مشخص شود.
زهرا یعقوب نژاد مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری هرمزگان نیز در این نشست گفت : استفاده بیشتر از ظرفیتهای گروههای غیردولتی در زمینه حقوق کودک از مهمترین برنامه های سال آینده است.
موسی جم معاون سواد آموزی اداره کل آموزش و پرورش در این نشست گفت : تامین سلامت و رفاه اولیه کودک ، ارائه خدمات آموزشی سلامت و ارتقای ایمنی سلامت دانش آموزان از مهمترین اقداماتی است که در راستای حقوق کودک در استان اجرا شده است.

 

 

منبع: خبرگزاری صدا و سیما