مرد فداکار چینی ناجی کودک ۲ ساله+ فیلم

مرد جوان با پرتاب خود مقابل یک سه چرخه موتوری توانست جان یک دختر خردسال را از مرگ حتمی نجات دهد.

به گزارش کودک پرس ، مرد جوان با پرتاب خود مقابل یک سه چرخه موتوری توانست جان یک دختر خردسال را از مرگ حتمی نجات دهد.

“یوان ژوهائو” که متوجه از کنترل خارج شدن یک سه چرخه موتوری و تصادف احتمالی شدید آن با یک دختر خردسال شده بود بلافاصله وارد عمل شد و با واکنشی سریع جان این دختر را نجات داد. او بلافاصله به سمت این سه چرخه دوید و با گرفتن بدنه آن تلاش کرد تا مسیر آن را منحرف کند. در این ویدئو مشاهده می شود که او در آخرین لحظه و پیش از برخورد شدید سه چرخه با دختر خردسال موفق می شود مسیر آن را منحرف کند و خود نیز به گوشه دیگر پیاده رو پرتاب می شود.

 

این مرد فداکار که توانست جان دختر ۲ ساله را نجات دهد از ناحیه صورت و بازو دچار جراحت شد و همچنین سه دندانش شکسته شد.

 

 

منبع: میزان