کاریکاتوری از جراحی اشتباه کودک اصفهانی

در پی اشتباه عجیب یک جراح که دست چپ کودک دوساله ای را به جای دست راست او عمل کرد روزنامه قانون این کارتون را منتشر کرد.

به گزارش کودک پرس، در پی جراحی اشتباهی دست کودک اصفهانی که در آن دست چپ کودک دوساله ای به جای دست راست او عمل شده بود روزنامه قانون این کارتون را منتشر کرد.

منبع: روزنامه قانون