شرکت کودکان راوری در طرح پیشگیری از تنبلی چشم

در شهرستان راور؛ 1900 کودک راوری در طرح پیشگیری از تنبلی چشم شرکت کردند. 377 نوزاد متولد شده در زمینه شنوایی نیز ارزیابی شده است.

به گزارش کودک پرس، “عباس نصرت آبادی” در دیدار با اعضای شورای شهر راور اظهار کرد: با توجه به انتخاب اعضای شورا توسط مردم و آشنایی کامل با معضلات و آسیب های شهر و شناخت منابع و زیرساخت ها بنابراین شورا می تواند کمک قابل توجهی برای رسیدن به اهداف سازمانی بهزیستی داشته باشد .
وی از وجود ۷۸۰ مددجو در حوزه توانبخشی شهرستان راور افزود: از ابتدای سال تاکنون خدماتی از قبیل فیزیوتراپی، مشاوره، پرداخت کمک هزینه های درمان، حق پرستاری، ایاب و ذهاب، تحصیلی، شهریه دانشجویی و مناسب سازی به این گروه ارائه شده است.
رییس بهزیستی شهرستان راور با اشاره به اینکه در حوزه امور اجتماعی بهزیستی شهرستان راور ۲۶۸ پرونده شامل زنان سرپرست خانوار، فرزندان شبه خانواده در مراکز، امداد بگیر، چند قلوها را حمایت و رسیدگی می کند ، تصریح کرد: از ابتدای سال جاری ۵۳۵ کودک از توزیع غذای گرم در مهدهای کودک شهری و روستایی و ۱۲۰ کودک از یارانه آموزش کودکان سه دهک پایین درآمدی بهره مند شده اند.
نصرت آبادی از بهره مندی یک هزار و ۹۰۰ کودک در طرح تنبلی چشم در سال جاری خبرداد و افزود: ۳۷۷ نوزاد متولد شده در زمینه شنوایی ارزیابی شده است.
وی از ارائه خدمات مشاوره حضوری به ۵۷ نفر در بهزیستی شهرستان خبرداد و گفت: در حوزه اشتغال ۲۰ نفر برای دریافت وام اشتغال زایی معرفی شده اند.

 

منبع: پایگاه خبری خیرین