نمایشگاه هنر مقاومت

بازدید هنرجویان پایه دهم رشته گرافیک هنرستان دخترانه آل یاسین، از موسسۀ فرهنگی هنری صبای مقاومت در جهت رشد و تعالی معنوی و فرهنگی و هنری…   ارسالی توسط: م. خانی  

بازدید هنرجویان پایه دهم رشته گرافیک هنرستان دخترانه آل یاسین، از موسسۀ فرهنگی هنری صبای مقاومت در جهت رشد و تعالی معنوی و فرهنگی و هنری…

 

ارسالی توسط: م. خانی