بیش از 5000 کودک فهرجی در برابر فلج اطفال واکسینه می شوند

مجتبی مشکی در گفتگو با خبرنگار کودک پرس: عملیات طرح ریشه‌کنی فلج اطفال از امروز به مدت پنج روز در تمام مناطق شهری و روستایی برای ریشه‌کنی فلج اطفال در کودکان زیر پنج سال اجرا می‌شود.

مجتبی مشکی در گفتگو با خبرنگار کودک پرس: عملیات طرح ریشه‌کنی فلج اطفال از امروز به مدت پنج روز در تمام مناطق شهری و روستایی برای ریشه‌کنی فلج اطفال در کودکان زیر پنج سال اجرا می‌شود.

رئیس شبکه بهداشت و درمان فهرج بیان کرد: ۶۰ تیم شهری و روستایی در سطح شهرستان، عملیات اجرای طرح ریشه‌کنی فلج اطفال را در فهرج برعهده دارد.

مشکی تصریح کرد: در این طرح ۵ هزار و ۵۴۶ کودک زیر پنج سال این شهرستان واکسینه می‌شوند که برای اجرای مطلوب این طرح ۱۰ نفر ناظر نیز مشارکت می‌کنند.

رئیس شبکه بهداشت و درمان فهرج خاطرنشان کرد: در مجموع ۲۰۰ نفر عهده‌دار اجرای طرح ریشه‌کنی فلج اطفال در این شهرستان هستند.

منبع: فارس