مهدهای کودک کشور ستاره دار می شود

وی شمار مهدهای شهری را هشت هزار مهد کودک برشمرد.
به گزارش کودک پرس، معاون اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با تاکید بر افزایش کیفیت خدمات مهدهای کودک اظهار کرد: قرار است مهدهای بیشتری از نظر نوع کیفیت خدماتشان با گرفتن ستاره ، درجه بندی شود.

حبیب الله مسعودی‌فرید افزود: در زمان حاضر ، مهدها از بدون ستاره تا سه ستاره در کشور فعالیت می کند اما در صددیم که همه مهدها به ویژه مهدهای شهری با توسعه شرایط کیفی حتما بتواند سه ستاره شود که در این راستا دستورالعمل جدیدی به زودی ابلاغ می شود.

معاون اجتماعی سازمان بهزیستی کشور، شمار مهدهای کودک سه ستاره در کشور را خیلی کم عنوان کرد و گفت: فقط هزار مهد از ۱۷ هزار مهد کودک در کشور سه ستاره است.
مسعودی فرید اظهار کرد: مهدها برای دریافت ستاره از چند وجه بررسی می شود؛ بطورمثال این مهدها از لحاظ فضای فیزیکی، مهارت نیروی انسانی و شرایط کاری مورد بررسی قرار می گیرد و مهد کودکی که امتیاز بیشتری بگیرد، می تواند سه ستاره را دریافت کند.
وی شمار مهدهای شهری را هشت هزار مهد کودک برشمرد.
این مقام مسئول دربهزیستی کشور، پیش از این اعلام کرده بود که فقط ۱۰ درصد کودکان ایرانی وارد مهدهای کودک می شوند در حالیکه در کشوری مانند ژاپن تمام کودکان سه تا ۶ سال باید مهدکودک بروند.
منبع: مهرخانه