کوچکترین خونخوار داعشی

سایت "دیلی میل" تصاویری از یک کودک منتشر کرده که یک اسیر را برای داعشی‌ها با اسلحه می‌کشد.
به گزارش کودک پرس، سایت “دیلی میل” تصاویری از یک کودک منتشر کرده که یک اسیر را برای داعشی‌ها با اسلحه می‌کشد و سپس سرش را جدا می‌کند. این کودک در یک فیلم ادیت شده حرفه ای، در زمین بازی کودکان به سمت اسیر عراقی می‌آید و با اسلحه کمری سرش را هدف قرار می‌دهد.