نخستین مدرسه صنایع دستی افتتاح می‌شود

مدیریت فرهنگی هنری منطقه ۹ سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران از راه اندازی نخستین مدرسه صنایع دستی ایران همزمان با سال حمایت از کالای ایرانی در این منطقه خبر داد.

به گزارش کودک پرس به نقل از  روابط عمومی مدیریت فرهنگی هنری منطقه ۹، این مدرسه با تفاهمی که بین سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی منعقد شده است روز سه شنبه ۱۱ اردیبهشت ساعت ۱۵ مورد بهره برداری قرار می‌گیرد.

رویا فتحی، مدیر فرهنگی هنری منطقه ۹ سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران با اعلام این خبر بیان کرد: با توجه به دغدغه اصلی مقام معظم رهبری(مدظله العالی) پیرامون مساله اقتصاد و معیشت مردم و باتوجه به تاکید ایشان مبنی بر حمایت از تولید ملی در جهت حل مشکلات اقتصادی در شعار سال ۹۷، مدرسه صنایع دستی ایران با هدف بستر سازی جهت افزایش تولیدات صنایع دستی، ایجاد زمینه کارآفرینی وحمایت از نوآوری وخلاقیت، ایجاد فضای لازم جهت گسترش و رشد واحدهای کوچک صنایع دستی، بستر سازی جهت جذب دانش آموختگان به منظور ایجاد فرصت های شغلی راه اندازی خواهد شد.

او ادامه داد: صنایــع دســتی بــا تلفیــق مناســب و دلپذیــر هنــر و صنعــت ضمــن پــرورش و بــروز خلاقیــت هــا و اســتعدادهای فــردی، موجــب انتقــال بخــش مهمــی از فرهنــگ و هنــر ایــن ســرزمین بــه نســل هــای بعــدی و حتــی مــردم ســایر کشــورها مــی شــود.
مدیر فرهنگی هنری منطقه ۹ سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران اضافه کرد: اقدام سریع، ارزان و کاربردی برای بهبود وضع معیشت و اقتصاد خانواده‌ها، لــزوم انتقــال مفاهیــم فرهنگــی، دینــی و ملــی پنهــان در هنرهــای ســنتی و صنایــع دســتی بــه خانــواده هــا و نســل‌های آینده، رونمایی از روش‌های جدید آموزش صنایع دستی و هنرهای سنتی با کاربرد مفیدتر و بازده سریع تر از ضرورت‌های تاسیس مدرسه مذکور است.

آشنایی با مبانی نظری صنایع دستی، رودوزی، بافت پارچه های سنتی، تراش سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی، قالی و گلیم بافی، طراحی ایرانی (طراحی سنتی) از سرفصل‌های کلی آموزشی درمدرسه صنایع دستی خواهد بود که در فاز اول مورد بهره برداری و دردوبخش نظری و عملی مورد اجرا قرارخواهد گرفت.
به شرکت کنندگان در این دوره مدارک و گواهینامه معتبر اهداء خواهد شد که می‌توانندبه سرعت جذب بازار کار شوند.

زمان برگزاری دوره‌هــای آموزشــی  از شــنبه تــا پنــج شــنبه، در قالــب کلاس‌هــای نظــری و عملــی، از صبــح تــا بعــد از ظهــر در کلاس هــای خانــه فرهنــگ پــرواز خواهــد بود.
شهروندان جهت شرکت در کلاس‌ها می‌توانند به خانه فرهنگ پرواز واقع در ضلع جنوب شرقی میدان آزادی، بوستان المهدی (عجل‌الله تعالی فرجه‌الشریف علیه‌السلام) جنب دریاچه مراجعه و برای کسب اطلاعات بیشتربا شماره تلفن ۶۶۰۲۰۱۹۶ تماس بگیرند.