آموزش و پرورش به عنوان محور اصلی در تربیت نیروی انسانی می‌باشد

وی با اشاره به رسانه ملی و استانی به موضوع مهم آموزش و پرورش قشر نوجوان و جوان، اظهار داشت: صداوسیما به عنوان رسانه عمومی و فراگیر همواره یاریگر دستگاه‌های متولی این امر مهم به خصوص آموزش و پرورش و مجمع خیرین مدرسه‌ساز بوده و آماده افزایش تعامل و همکاری‌های فی‌مابین می‌باشد.

به گزارش کودک پرس ، مدیرکل صداوسیمای مرکز زنجان در دیدار با اعضای مجمع خیرین مدرسه ساز استان زنجان گفت:آموزش و پرورش در همه کشورها به عنوان محور اصلی در تربیت نیروی انسانی است در این راستا توسعه سخت افزاری و نرم افزاری فضاهای آموزشی امری ضروری به نظر می رسد.
مدیرکل صداوسیمای مرکز زنجان در دیدار با اعضای مجمع خیرین مدرسه ساز استان زنجان با بیان اینکه توسعه و گسترش موسسات و مجامع خیریه در کشور می تواند دید مثبت در مسائل مختلف را به جامعه القا نماید، گفت: امروز نقش موسسات عام المنفعه در یاری رساندن به نهادهای دولتی در راستای توسعه و آبادانی کشور بسیار موثر می باشد.

صفری با اشاره به اهمیت توسعه زیرساختها و فضاهای آموزشی در استان و تأثیر فراوان این موضوع بر سطح کیفی مقوله آموزش، افزود: برای تأمین زیرساختهای آموزشی در حوزه جوانان و نوجوانان از منظر سخت افزاری و نرم افزاری باید برنامه ریزی مدونی صورت گیرد.
وی با اشاره به رسانه ملی و استانی به موضوع مهم آموزش و پرورش قشر نوجوان و جوان ،اظهار داشت: صداوسیما به عنوان رسانه عمومی و فراگیر همواره یاریگر دستگاههای متولی این امر مهم به خصوص آموزش و پرورش و مجمع خیرین مدرسه ساز بوده و آماده افزایش تعامل و همکاری های فی مابین می باشد.

مدیرکل صداوسیمای مرکز زنجان همچنین از برنامه ریزی گسترده رسانه استانی برای گرامیداشت هفته معلم خبر داد، تصریح کرد: تهیه گزارش از طرح خیرین مدرسه یار ، معرفی معلمان نمونه و موفق ، مسئولین موفق در حوزه آموزش و پرورش و حضور اعضای مجمع خیرین در برنامه گئجه لر، استفاده از ظرفیت رادیو نما ، تهیه گزارش های خبری از جمله این برنامه ها خواهد بود.

صفری با بیان اینکه یکی از مهمترین عوامل توسعه کشور ، نیروی انسانی موثر است، افزود: آموزش و پرورش در همه کشورها به عنوان محور اصلی در تربیت نیروی انسانی نقش انکارناپذیری را داشته و در این راستا توسعه سخت افزاری و نرم افزاری فضاهای آموزشی امری ضروری به نظر می رسد.

 

 

 

منبع: خبرگزاری برنا