فراخوان سومین همایش دوسالانه ادبیات کودک و مطالعات کودکی منتشر شد

فراخوان سومین همایش دوسالانه ادبیات کودک و مطالعات کودکی با موضوع «ادبیات کودک و دیگری» از سوی شورای کتاب کودک منتشر شد.

به گزارش کودک پرس ، شورای کتاب کودک فراخوان عمومی دریافت مقاله برای سومین همایش دوسالانه «ادبیات کودک و مطالعات کودکی (پاییز ۱۳۹۷)» را با عنوان «ادبیات کودک و دیگری» منتشر کرده است.

بر اساس این فراخوان، «دیگری» فرد یا گروهی است که با ما تفاوت دارد، در مقابل ما قرار می‌گیرد و او را از خود نمی‌دانیم. «دیگری‌سازی» می‌تواند بر مبنای تفاوت‌های قومی، زبانی، جنسیتی، دینی، بدنی، فکری، فرهنگی یا حتی در پیوند با عواملی همچون مهاجرت، طبقۀ اجتماعی و ایدئولوژی صورت گیرد.

سومین همایش دوسالانه ادبیات کودک و مطالعات کودکی با عنوان «ادبیات کودک و دیگری» به مقولۀ «دیگری» و انعکاس آن در ادبیات کودک پرداخته شده و پرسش‌هایی از این دست بررسی می‌شود.

چگونه انسان‌ها در جوامع خود «دیگری» می‌سازند و با توسل به آن هویتشان را تعریف می‌کنند؟ آیا چنین فرایندی می‌تواند منجر به تبعیض اجتماعی شود؟ بازنمایی «دیگری» در ادبیات کودک چگونه است؟ آیا این ادبیات می‌تواند نقشی در تقویت یا مقابله با «دیگری‌سازی» داشته باشد؟ در ایران کنونی و در میان آثار ادبی برای کودکان چه انواعی از «دیگری‌سازی» به چشم می‌خورد؟

ادبیات کودک در کشورهای دیگر چگونه مقولۀ «دیگری» را در خود منعکس کرده است؟ تا چه حد پدیدآورندگان ادبیات کودک به گروه‌های اجتماعی در اقلیت و آنان که در جامعه «دیگری» تلقی می‌شوند توجه داشته‌اند؟ «دیگری» در ادبیات تعلیمی، تبلیغی و درسی چگونه حضور دارد؟ بازنمایی «دیگری» در جهان دیجیتال و رسانه‌های الکترونیک چگونه است؟

محورهای این همایش شامل سه مبحث نظری، ادبی و کاربردی است.

مباحث نظری:
کیستی «دیگری» (رویکردهای نظری به تعریف مفهوم «خود»، «دیگری» و «هویت»)
«دیگری»، تبعیض اجتماعی، انسجام و هویت ملی
«دیگری»، فرهنگ و اخلاق
«دیگری»، ایدئولوژی و سیاست

مباحث ادبی:
«دیگری» در تاریخ ادبیات کودک ایران (ادبیات کلاسیک، عامیانه، شفاهی و …)
«دیگری» در ادبیات کودک معاصر ایران (ژانرهای گوناگون / تألیف و ترجمه / متن و تصویر / …)
«دیگری» در ادبیات کودک دیگر کشورها

مباحث کاربردی:
«دیگری» و تولید ادبی (ادبیات برای کودکان با نیازهای ویژه،  اقلیت، مهاجر و …)
«دیگری» در ادبیات تعلیمی، تبلیغی و کتاب‌های درسی
«دیگری» در جهان دیجیتال (بازی‌های رایانه‌ای، رسانه‌های الکترونیک و …)

علاقه‌مندان به ارائۀ مقاله می‌توانند چکیدۀ تفصیلی خود (بین چهارصد تا پانصد کلمه) را که دربردارندۀ عنوان، کلمات کلیدی، شرح مختصری از مسئلۀ مورد بررسی، شرح روش پژوهش و نتایج آن است به همراه مشخصات کامل فردی، شمارۀ تماس و آدرس ایمیل در قالب فایل word حداکثر تا تاریخ ۳۱ مرداد ۱۳۹۷ به آدرس ایمیل  cbcseminar@gmail.com ارسال کنند.

 

 

 

منبع: ایبنا