کودکان را رشوه‌گیر نکنیم

یک کارشناس و مشاوره خانواده گفت: اگر والدین از ابتدا به تربیت کودک توجه نکنند و همه خواسته‌های کودک خود را برآورده کنند کودک به رشوه‌گیری و به تحقق رسیدن درخواست‌های خود عادت کرده و این مساله باعث پرخاشگری و لجبازی کودکان می‌شود.

به گزارش کودک پرس ، طیبه حاجی محمد یزدی با بیان اینکه نقش مادر به دلیل ارتباط بیشتر با کودک بسیار مهم است و به همین دلیل مادر باید توجه ویژه ای به کودک خود داشته باشد، اظهار کرد: کودکی که در آغاز سن نوجوانی قرار دارد پرخاشگری و لجبازی می کند، اما والدین باید از دوران کودکی رفتارهای غلط و صحیح را به کودک آموزش دهند تا با مشکلات جدی روبه رو نشوند.

این کارشناس و مشاوره خانواده ادامه داد: اگر والدین در هفت سال اول زندگانی کودک به تربیت او توجه نکند و هر وسیله ای را در اختیار کودک قرار داده و تمام خواسته های او را عملی کنند، در این صورت به طورحتم کودک به رشوه گیری و به تحقق رسیدن درخواست های خود عادت می کند، بنابراین با افزایش سن فرزند به دلیل عادت های رفتاری که در کودکی انجام داده و به نتیجه دلخواه خود دست یافته است، در ادامه نیز برای درخواست های دیگر خود پافشاری می کند و متاسفانه در این زمان والدین به لجبازی فرزند خود پی می برند درحالی می توانستند از ایجاد این نوع رفتار در کودکان خود جلوگیری کنند.

 

حاجی محمد یزدی با بیان اینکه والدین باید رفتارهای فرزندان خود را از دوران کودکی کنترل و مراقبت کنند، گفت: اگر والدین در دوران هفت سال اول یعنی از زمان نوزادی تا سن هفت سالگی به رفتارهای کودک توجه نکند قطعا در دوران هفت سالگی دوم یعنی از سن هفت تا ۱۴ سالگی به سختی رفتار آن را می تواند کنترل کنند.

وی خاطرنشان کرد: در دوران هفت سالگی اول کودک، والدین باید بیشتر مطیع فرزند خود باشند، اما متاسفانه برخی از پدران و مادران به دلیل کم دانشی و کم آگاهی صد درصد مطیع درخواست های کودکان می شوند در صورتی که برای جلوگیری از به وجود آمدن مشکلات در آینده باید به صورت مدبرانه با کودکان خود رفتارکنند.

این کارشناس و مشاوره خانواده افزود: کودکان در رشوه گیری بسیار دقیق و هوشیار هستند و به رفتارهای پدر و مادر دقت می کنند تا با استفاده از روحیات آنان به خواسته های خود برسند.

 

حاجی محمد یزدی تصریح کرد: قوه‌های وجودی و خلاقیت کودکان در هفت سال اول زندگی شکل گرفته و بروز می یابد و اگر والدین با آنها مخالفت کرده و رفتار ناسنجیده ای داشته باشند مانع رشد و شکوفایی فرزند خود می شوند.

 

وی با بیان اینکه والدین باید کودکانی پرخاشگری و لجبازی می کنند را نسبت به ضررها، منعفت ها و آسیب های موضوع آشنا کنند، ادامه کرد: در دوره های مختلف تربیتی والدین باید با فرزندرفتار آگانه ای داشته باشند تا در رفتار فرزندان نیز نمود یابد.

 

 

 

منبع: ایمنا