مهدهای متخلف و غیرمجاز تعطیل می‌شوند

در جلسه مدیران مهدهای کودک مناطق مختلف تهران تصمیم بر آن شد تا مدیران مهدهای کودک مراکز غیرمجاز را شناسایی و به دفتر امور کودکان بهزیستی معرفی کنند تا پس از بررسی های لازم نسبت به تعطیلی آن ها اقدام شود.

به گزارش کودک پرس ، جلسه نمایندگان مدیران مهدهای کودک مناطق مختلف تهران تشکیل و در این جلسه با تشکیل کارگروه های فعال برای پیگیری مطالبات مهدها تقسیم کار انجام شد.

براین اساس طرح مشکلات صنفی مهدهای کودک از سوی نمایندگان و تصمیم گیری در خصوص راه کارهای قانونی حل مشکلات از مهمترین مسائل مطرح شده در جلسه نمایندگان بود.

همچنین کاهش حق بیمه، معافیت مالیاتی، پیشنهاد طرح حمایت از مدیران مهدکودک های استیجاری، تهیه نامه های وزارت کار، سازمان بهزیستی، مجلس، فرمانداری و..‌. از جمله مسائل دیگر بود که اعلام شد.

 

فاطمی نژادمدیرکل دفترحقوقی بهزیستی در راستای پیگیری مراکز غیر مجاز از سوی نمایندگان مهدهای کودک تهران اعلام کرد: هر مرکزی که بدون مجوز بهزیستی اقدام به نگهداری کودکان کند، غیرمجاز است.

وی افزود: مدیران مهدهای کودک مراکز غیرمجاز را شناسایی و به دفتر امور کودکان بهزیستی معرفی کنند تا پس از بررسی های لازم نسبت به تعطیلی آن ها اقدام شود.

این درحالی است که طبق آمار رسمی مجموع آمار پیش دبستانی یک و پیش دبستانی دو ۷۰۰ هزار نفر است و نرخ پوشش در پیش دبستانی ۲، بیشتر است؛ اگر نرخ موالید سالانه حدود یک میلیون را در نظر بگیریم، پوشش پیش‌دبستانی ۱ و پیش‌دبستانی ۲ حدود ۲۵ درصد کل کودکان می‌شود.

حبیب الله فرید معاون اجتماعی سازمان بهزیستی نیز اعلام کرد: ۷۵ درصد کودکان دو سال ما قبل دبستان به پیش دبستانی نمی‌روند؛ این در حالی است که نرخ پوشش آموزش کل دوره پیش از دبستان از صفر تا شش سالگی در ایران ۱۰ درصد است.

 

وی گفت: این نرخ پوشش بیانگر بازدهی است و هرچه بیشتر باشد، بازدهی و بازگشت سرمایه‌گذاری در  آینده حتی تا ۱۰ برابر بیشتر خواهد بود.

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور تاکید کرد: حضور کودکان در دوره‌های پیش دبستانی نافی نقش خانواده و ضرورت گذراندن اوقات کودک با آنها نیست، گفت: معتقدیم حضور کودک در مهدها به جامعه پذیری بیشتر وی کمک می‌کند.

 

وی افزود: نبود برنامه دراز مدت و راهبردی برای دوره پیش از دبستان از جمله چالش‌های پیش روی این دوره است؛ کمبود و نبود نگاه سیستمی و فرآیندی به موضوع کودک نیز چالشی دیگر است.