مهدهای کودک ایلام مجاز به افزایش نرخ شهریه نیستند

کارشناس، مسئول دفتر امور کودکان اداره کل بهزیستی ایلام گفت: مهدهای کودک این استان به هیچوجه تا زمان ابلاغ دستورالعمل جدید مجاز به افزایش نرخ شهریه نخواهند بود.

به گزارش کودک پرس ، آیت گوهری یاد اوری کرد: افزایش نرخ شهریه مهدهای کودک تا دو سال گذشته از مهرماه اعمال می شد که از سال ۹۵ از تیرماه نرخ جدید اعمال شده است.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه هنوز دستورالعمل افزایش نرخ شهریه مهدهای کودک از سوی سازمان بهزیستی کشور به این استان ابلاغ نشده هیچ مهد کودکی نباید نرخ شهریه اش را تا زمان اعلام از سوی این اداره کل افزایش دهد.

وی اضافه کرد: بر این اساس امسال نرخ شهریه مهدهای کودک بین ۱۰تا ۱۲درصد افزایش و زمان اجرای آن به مهدهای کودک از سوی این اداره کل اعلام خواهد شد.
به گفته گوهری، چنانچه گزارش افزایش غیر قانونی شهریه از سوی مهدهای کودک به این سازمان ارایه شود توسط کمیته نظارت بر فعالیت مهدهای کودک بازدید انجام گرفته و در صورت مشاهده با متخلفان برخورد می شود.

وی بیان کرد: افزایش شهریه مهدهای کودک بر اساس رتبه بندی این مراکز، ستاره دار بودن و مدت زمانی که کودک نگهداری می شود و همچنین نرخ افزایش برای مهدهای کودک مرکز استان و شهرستانها و روستامهدها نیز متفاوت است.
وی تعداد مهدهای کودک فعال در این استان را ۳۲۱ مرکز اعلام کرد که از این شمار ۱۲۲ مهد کودک در مناطق شهری و مابقی در روستاهای استان ایلام فعالیت دارند.

وی اجرای طرح تامین یک وعده غذای گرم و تامین شهریه کودکان نیازمند، کمک به توسعه و تجهیز ۴۰ روستا مهدها و طرح ایجاد و گسترش مهدهای کودک در مناطق حاشیه ای و آسیب زا را از جمله طرح های این اداره کل برای حمایت از مهد کودک های استان در سال گذشته برشمرد.

۱۱ هزار کودک ایلامی در مهدهای کودک نگهداری می شوند.

 

 

 

منبع: ایرنا