بازیگوشی خطرناک یک کودک در خیابان

پلیس یک کودک که سوار بر دوچرخه در جریان یک خیابان در حال حرکت بود را متوقف کرد.

به گزارش کودک پرس ، پلیس یک کودک که سوار بر دوچرخه در جریان یک خیابان در حال حرکت بود را متوقف کرد.

 

 

 

 

منبع: قدس آنلاین