وزنه‌بردار نوجوان ایران در گروه B قهرمانی آسیا اوت شد

وزنه‌بردار نوجوان ایران از جدول یک ضرب و مجموع گروه B دسته ۸۵ کیلوگرم قهرمانی آسیا حذف شد.

به گزارش کودک پرس ، در ادامه مسابقات وزنه برداری قهرمانی نوجوانان آسیا، رقابت گروه B دسته ۸۵ کیلوگرم در حال برگزاری است که نماینده ایران در حرکت یک ضرب هر سه وزنه خود را انداخت.

امیر حسین سلامت در حرکت یک ضرب دو مرتبه وزنه ۱۲۶ کیلوگرم را انداخت  و در حرکت سوم هم وزنه ۱۲۷ کیلوگرم را نتوانست مهار کند و از جدول یک ضرب و مجموع حذف شد.

محمد توفیق پوزش دیگر نمیانده ایران در این گروه توانست وزنه های ۱۲۱، ۱۲۶ و ۱۲۸ کیلوگرم را مهار کند و در یک ضرب اول شد.

هفت وزنه بردار رده نوجوانان با هم رقابت داشتند.

سلامت نخستین وزنه بردار ایرانی است که در مسابقات نوجوانان و جوانان قهرمانی آسیا ۲۰۱۸ اوت می شود.

منبع: ایسنا