بيش از 460 هزار کودک در يمن دچار سوء تغذيه حاد هستند

حدود چهار سال است يمن روي لبه قحطي قرار دارد. ۱۷ميليون و ۸۰۰ هزار يمني امنيت غذايي ندارند.

به گزارش کودک پرس ، جلسه استماع کميته روابط خارجي سناي آمريکا هفدهم آوريل به رياست باب کورکرBob Corker ، رئيس جمهوري خواه اين کميته، براي بررسي اوضاع يمن با حضور شماري از مقامات و کارشناسان برگزار شد.

 

رابرت جنکينز Robert Jenkins معاون دستيار رئيس آژانس توسعه بين المللي آمريکا USAID در اداره « دموکراسي، جنگ و کمکهاي بشردوستانه» اين نهاد در اين جلسه گفت :«متاسفانه هم اکنون يمن به تنهايي بزرگترين بحران انساني در جهان است و ما سخت تلاش مي کنيم آتش را در آنجا خاموش کنيم. بحران انساني در يمن ساخته دست بشر است. جنگ کنوني در يمن بيش از سه سال است ادامه دارد.

 

بيش از ۷۵ درصد کشور يعني بيش از۲۲ ميليون نفر به کمکهاي بشردوستانه نياز دارند. اين ميزان جمعيت بيشتر از مجموع جمعيت تنسي ، نيوجرسي و ايندياناست.

 

حدود چهار سال است يمن روي لبه قحطي قرار دارد. ۱۷ميليون و ۸۰۰ هزار يمني امنيت غذايي ندارند. از جمله بيش از ۴۶۰هزار کودک دچار سوء تغذيه حاد هستند. مواد غذايي که به داخل يمن راه پيدا مي کند، به شدت گران است. بيش از نيمي از جمعيت يمن بيکار هستند و اين مسئله به شدت بر توان تامين مايحتاج اوليه مردم يمن، مايحتاج اوليه اي مثل مواد غذايي و آب، تاثير گذاشته است.

 

بسياري از يمني ها مجبورند با شرايط بسيار دشوار خود را سازگار کنند تا بتوانند زندگي خود را ادامه دهند که از جمله آنها تن دادن به ازدواج کودکانشان در سنين پايين است.

 

اين بحران غذايي در نتيجه بزرگترين شيوع وبا در جهان بدتر شده است. هم اکنون بيش از يک ميليون نفر در يمن به وبا مبتلا شده اند که نتيجه مصرف آب آشاميدني آلوده و نبود بهداشت، نبود سرويسهاي بهداشتي و سيستم بهداشت و درمان فلج شده، است. اين جنگ همچنين به فروپاشي اقتصاد يمن منجر شده است که هم اکنون يکي از فقيرترين اقتصادها در منطقه است.»