قاچاق کودکان به کوره های آجر

کودکانی که به همراه پدر و مادران خود در این منطقه مشغول به کار هستند قربانی فقر خانوادگی خود شده اند .

به گزارش کودک پرس، کودکان ۷ و ۸ ساله در ایالت جنوبی ” تلنگانا” تحت  کار طاقت فرسا قرار دارند.
کمپین حمایت از کودکان با همکاری پلیس توانسته بخشی از کودکان قاچاق  را از وضعیت موجود نجات دهد اما کودکانی که به همراه پدر و مادران خود در این منطقه مشغول به کار هستند قربانی فقر خانوادگی خود شده اند .”ماهش باگوات ” از پلیس منطقه گفت : ” برخی از کودکان برای انجام کار به این منطقه قاچاق می شوند و برخی نیز در کنار اعضای خانواده خود کار می کنندانها مجبورند آجرهای سنگین را بر سر گذاشته و ساعتها با خستگی زیادی در اختیار کارفرمای خود باشند .این منطقه به قاچاق کودکان کار شهرت دارد . با وجود آنکه سال گذشته بیش از ۳ هزار کودک نجات یافته اند اما این روند همچنان ادامه دارد و کودکان برده باز هم به این منطقه قاچاق می شوند.”

 

 

منبع: ایران آنلاین