لزوم جوابگویی شهردار در مقابل غرق یک کودک در رودخانه چم بشیر

البته در این پاسخگویی ایشان ترجیح داد به جای پرداختن به اصل موضوع، گناه را به گردن ارگان دیگری بندازد. معلوم نیست که از نگاه آقای مهندس رضایی مفهوم مدیریت شهری دقیقا چیست؟ ظاهرا ایشان مدیریت شهری را تنها در مطیع بودن نزد برخی شوراییان پرنفوذ و چینش مدیران دلخواه آنان می داند و البته کمی مباحث پرطمطراق مهندسی و فنی !!

به گزارش کودک پرس ، شهردار غیرپاسخگو چگونه پاسخگو شد!!

مهندس آرش رضایی شهردار کرمانشاه که معمولا عادت به پاسخگویی ندارد و ترجیح می دهد عوامل مجازی و شهرداری نویس اش به پروپاگاندای رسانه ای برای او مشغول باشند در حرکتی منحصربفرد در خصوص غرق شدن طفل سه ساله در چم بشیر واکنش نشان داد.

البته در این پاسخگویی ایشان ترجیح داد به جای پرداختن به اصل موضوع، گناه را به گردن ارگان دیگری بندازد. معلوم نیست که از نگاه آقای مهندس رضایی مفهوم مدیریت شهری دقیقا چیست؟ ظاهرا ایشان مدیریت شهری را تنها در مطیع بودن نزد برخی شوراییان پرنفوذ و چینش مدیران دلخواه آنان می داند و البته کمی مباحث پرطمطراق مهندسی و فنی !!

ای کاش آقای شهردار و مجموعه اش به جای شانه خالی کردن از زیر بار مسوولیت، برای همدردی با خانواده کودک از دست رفته و احساسات جریحه دار شده شهروندان کرمانشاهی یک تسلیت خشک و خالی را به همه ی جوابیه های ریز و درشت شان سنجاق می کردند.

هیئت تحریریه کانال ” توسعه ” امیدوار است که جناب مهندس رضایی؛ شهردار کرمانشاه به زودی از این مسوولیت خطیر کنار برود. ما اعتقاد راسخ داریم که حضور ایشان در این مسند برای شهر، مدیریت شهری و اصلاح طلبی و اصلاح طلبان کرمانشاه چیزی جز خسران در برنخواهد داشت.