هر 9 ماه 6 کودک، در اصفهان رها می شوند

افرادی که این نوزاد را پیدا کرده بودند کودک را به نیروی انتظامی تحویل داده‌اند و پس از آن این نوزاد با دستور مقامات قضایی به اداره بهزیستی این شهرستان تحویل داده شد.

به گزارش کودک پرس، مدیرکل بهزیستی استان اصفهان گفت: نوزادی که روز گذشته در مبارکه رها شده بود، با دستور مقامات قضایی به اداره بهزیستی این شهرستان تحویل داده شد.

سعید صادقی، اظهار کرد: افرادی که این نوزاد را پیدا کرده بودند کودک را به نیروی انتظامی تحویل داده‌اند و پس از آن این نوزاد با دستور مقامات قضایی به اداره بهزیستی این شهرستان تحویل داده شد.

وی خاطرنشان کرد: از کسانی که احساس می‌کنند توانایی نگهداری فرزند خود را ندارند یا مشکلات خاص در فرزند خود می‌بینند از رها کردن آنها در کنار خیابان خودداری کنند و آنها را خودشان مستقیم به بهزیستی تحویل دهند.

مدیرکل بهزیستی استان اصفهان ادامه داد: هم اکنون ۴۲ نوزاد در شیرخوارگاه نرجس وجود دارد که ۱۵ نوزاد دارای معلولیت جسمی و ذهنی شدید هستند و چیزی حدود ۵۰ درصد نوزادان این شیرخوارگاه در کنار خیابان رها شده بوده‌اند.

۱۶۰۰ زوج نابارور متقاضی فرزند خواندگی

 
صادقی با اشاره به اینکه در هر ۹ ماه از سال ۶ کودک رها شده در استان پیدا شده‌اند، افزود: این میزان شاید چشمگیر نباشد اما همین رها شدن نوزادان در کنار خیابان نیز دارای پیک‌های مختلف در سال است مثلاً اواخر بهار و اواخر تابستان نوزادان بیشتری در کنار خیابان رها می‌شوند که این عامل با اعتیاد زنان و از هم گسیختگی خانواده‌ها شدیداً مرتبط است.

مدیرکل بهزیستی استان اصفهان اظهار کرد: در حال حاضر ۴۰ خانه کودک و نوجوان در استان وجود دارد که ۳۹ خانه به صورت هیئت امنایی و ۵۰۰ کودک را تحت پوشش دارند و دختران را تا زمان ازدواج و پسران را تا هنگام یافتن شغل در این خانه‌ها زندگی می‌کنند.

صادقی افزود: یکی از این ۴۰ مرکز نیز متعلق به بهزیستی و شیرخوارگاه نرجس نام دارد که تمام کودکان بی سرپرست و بدسرپرست زیر سه سال را تحت پوشش قرار می‌دهد. و در واقع کودکانی که توسط مراجع قضایی و انتظامی مجهول الهویه تشخیص داده می‌شوند به مراکز نرجس منتقل می‌کنند.

مدیرکل بهزیستی استان اصفهان ادامه داد: پس از اینکه کودکان از نظر سلامت و هپاتیت و ایدز مورد آزمایش قرار گرفتند و سلامت آن‌ها تأیید و مجهول الهویه بودن آنها محرض شد وارد سیکل فرزند خواندگی می‌شوند که امروز ۱۶۰۰ زوج نابارور متقاضی سرپرستی این کودکان هستند و در سال جاری ۳۶ فرزند به این زوج‌ها واگذار شده است.

 

 

منبع: الف