هلاکت فرمانده داعشی توسط فرزند نوجوانش

این نوجوان پس از این حادثه، خود را تسلیم نیروهای امنیتی در بخش غربی موصل کرده است.

به گزارش کودک پرس، یک نوجوان ۱۳ ساله پس از برگشت از پایگاههای نظامی آموزشی گروه تروریستی داعش تحت عنوان آموزش «اشبال الخلافه،» پدر خود به نام «ابو جنات الموصلی» از سرکردگان گروه تروریستی داعش را کشت.

براساس این گزارش، این نوجوان پس از این حادثه، خود را تسلیم نیروهای امنیتی در بخش غربی موصل کرده است.

این در حالی است که کمیته امنیتی وابسته به داعش با انتشار مشخصات این نوجوان، مکان حادثه را محاصره کرده اما تاکنون انگیزه این نوجوان داعشی از کشتن پدرش مشخص نشده است.

 

 

منبع: افکارنیوز