مادر پاکدشتی به فرزند 5 ساله اش رسید

پدر فرزند را پنهان و به مادر تحویل نداد که پرونده ی کیفری با عنوان ممانعت ملاقات فرزند تشکیل و به شعبه 24 حل اختلاف پاکدشت ارسال شد.
به گزارش کودک پرس، کودک ۵ ساله با همت  اعضای و رئیس شعبه ۲۴ کیفری شورای حل اختلاف شهرستان پاکدشت پس از مدتها به آغوش مادرش بازگشت.
در پی اختلاف زوجی که دارای فرزند ۵ ساله پسر هستند، زوج پس از اینکه دادگاه رای بر ملاقات و نگهداری فرزند مشترک توسط مادر داده بود، پدر فرزند را پنهان و به مادر تحویل نداد که پرونده ی کیفری با عنوان ممانعت ملاقات فرزند تشکیل و به شعبه ۲۴  حل اختلاف پاکدشت ارسال شد.
 کارکنان شورای حل اختلاف شهرستان پاکدشت با دعوت از طرفین پدر، فرزند را به مادر تحویل داده و در همین خصوص قرار ملاقات هفته ای تعیین و پرونده با رضایت طرفین به سازش ختم شد.
منبع: میزان