فرار از مرگ در مدیترانه

قایق آنها در سواحل لیبی در دریای مدیترانه دچار سانحه شده بود.

به گزارش کودک پرس، ۱۱۲ مهاجر از جمله دو زن باردار و پنج کودک، که قایق آنها در سواحل لیبی در دریای مدیترانه دچار سانحه شده بود، با کمک یک گروه مردمی اسپانیایی نجات پیدا کردند.

منبع: نسیم