اهمیت تربیت فرزند با استفاده از الگوی “پدر” و “همسر” بودن

الگوی مقتدرانه، دموکراتیک یا پذیرنده که نوعی ایده ال از سبک فرزند پروری به شمار میرود، اولین مدل پرورش فرزند است.
به گزارش کودک پرس، کارشناس روانشناسی و تربیت کودک گفت: تربیت فرزندان باید به نحوی صورت پذیرد که علاوه بر فراهم ساختن زمینه های موفقیت آنها در عرصه های تحصیلی و شغلی، آنان را برای عهده دار شدن جایگاه « همسری و والد بودن » در آینده نیز آماده سازد.
دکتر اصغری نکاح در همایش خانواده سالم و موفق با محوریت مهارت های تربیت فرزند، افزود: والدین باید بدانند که آرمان فرزند پروری، همسرپروری و والد پروری موفق است و بر همین اساس باید به فرزندان خود کمک کنند تا از نخستین سال های زندگی، مفاهیمی همچون مسوولیت پذیری، تعهد و حمایتگری را که لازمه‌ی یک ازدواج موفق و پایدار است را تجربه کنند.

وی در همین ارتباط به چهار سبک تربیتی « مقتدرانه، مستبدانه، سهل انگارانه و بی تفاوت» اشاره کرد و گفت: الگوی مقتدرانه، دموکراتیک یا پذیرنده که نوعی ایده ال از سبک فرزند پروری به شمار میرود، اولین مدل پرورش فرزند است که در آن محبت و نظارت والدین نسبت به عملکرد فرزندان بصورت توام و همزمان وجود داشته و همین امر سبب درونی شدن حس مسوولیت پذیری و ارزشمندی در فرزندان و تقویت اعتماد به نفس آنان می شود.
کارشناس روانشناسی و تربیت کودک افزود: دومین سبک تربیت فرزند که ازآن به عنوان الگوی استبدادی یا والد سالار یاد می شود، ناظر بر عدم حمایت عاطفی والدین علیرغم کنترل شدید آنان بر فرزندان است.
اصغری نکاح گفت: دراین الگوی تربیتی، اهرم های تشویقی چندان جایگاهی نداشته و عملکرد صحیح فرزندان جزیی از وظایف آنان به شمار میرود و فرزندان تربیت شده در چنین خانواده هایی اگر چه در حوزه فعالیتهای خویش افرادی موفق و پیشرو هستند، اما در برخورد با دیگران روحیه سخت گیرانه و غیرمنعطف داشته و از بروز احساسات و عواطف خود نسبت به آنان پرهیز می کنند.
وی با بیان اینکه سومین مدل فرزند پروری نقطه مقابل سبک اول است، افزود: در این مدل فرزندان ضمن محرومیت از حمایت عاطفی والدین نظارت و کنترلی نیز برعملکرد خود نمی بینند و در این سبک تربیتی حس ارزشمندی و اعتماد به نفس در فرزندان پایین بوده و تحت تاثیر همین امر میزان موفقیت های آنان نیز کاهش می یابد.
کارشناس حوزه روانشناسی در خصوص چهارمین سبک فرزند پروری هم گفت: در این مدل تربیتی محبت والدین دربالاترین سطح و نظارت آنان به حداقل میرسد؛ فرزندان بدون هیچ محدودیتی از امکانات متنوع برخوردار بوده و ملزم به انجام وظایف خاصی هم نیستند.
اصغری نکاح افزود: فرزندانی که با این الگو پرورش می یابند، اغلب شخصیتی وابسته و بهانه جو داشته و درروابط  فردی و جمعی دچار چالش های متعدد خواهند بود.
وی گفت: تحقیقات نشان می دهد که ازدواج قدرت و اعتماد به نفس افراد را در مدیریت شرایط بحرانی افزایش داده و هوش هیجانی آنان نیز پس از فرزند دارشدن به نحو قابل توجهی افزایش می یابد. لذا والدین باید نسبت به موضوع ازدواج بیش از تحصیل و شغل فرزندان دغدغه مند باشند.

 

 

 

منبع: باشگاه خبرنگاران