لزوم «مدرسه محوری» در برنامه‌های پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش

معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه اثربخشی برنامه‌ها در صورت اجرا در مدرسه بیشتر است، گفت: اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان باید با مدرسه محوری، ارزش‌هایی مانند روحیه بانشاط و انقلابی را در مدارس احیا کند.

به گزارش کودک پرس ، علیرضا کاظمی معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش در هشتمین نشست «راه روشن» و در جمع مسئولان اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان با اشاره به نقش این اتحادیه در اثرگذاری و تأثیربخشی در دانش‌آموزان، اظهار داشت: اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان به عنوان بزرگترین شبکه دانش‌آموزی از لحاظ اثربخشی یکی از مهم‌ترین شبکه دانش‌آموزی در نظام تعلیم و تربیت است که نقش مهمی را در این بین ایفا می‌کند.

 

کاظمی خاطرنشان کرد: این تشکیلات، یک تشکیلات دانش‌آموز نهاد است و این بسیار حائز اهمیت است یعنی اغلب فعالیت‌ها و برنامه‌ریزی‌ها توسط دانش‌آموزان انجام می‌شود.

 

معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش گفت: دانش‌آموزان انجمن‌های اسلامی با نشاط، شجاع، ولایتمدار و تکلیف پذیر هستند و با اخلاص برنامه‌ها و فعالیت‌های خود را دنبال می‌کنند.

 

وی افزود: توسعه کمی و کیفی اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان بسیار مهم است و دامنه اثربخشی اتحادیه نیاز به توسعه کمی دارد حتی به نظر می‌رسد اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان می‌تواند در دوره ابتدایی و پایه ششم و هفتم ورود پیدا کند و در این راستا اثربخش و تأثیرگذار باشد.

 

کاظمی با اشاره به دو نقش مهم در فعالیت‌های تربیتی، گفت: خودسازی و دگرسازی دو مأموریت مهمی است که باید مدنظر همه قرار گیرد زیرا تا برنامه‌ای برای خود نداشته باشیم نمی‌توانیم دیگران را در مسیر تعلیم و تربیت قرار دهیم.

 

وی ادامه داد: روحیه بسیار خوب، با نشاط و انقلابی دانش‌آموزان انجمن‌های اسلامی باید به سایر تشکل‌ها و دانش‌آموزان انتتقال یابد و این اتحادیه باید با مدرسه محوری و اجرای برنامه‌ها و فعالیت‌های خود در مدرسه، این ارزش‌ها را در مدارس احیا کنند؛ اگر برنامه‌ها را در کف مدارس انجام دهند، شعاع اثرگذاری بیشتری خواهند داشت.