باغ کتاب به زودی افتتاح می شود

اين پروژه بزرگ با زيربناي 65 هزار مترمربع شامل مراکز متنوعي است که خدمات متنوع فرهنگي ارائه مي‌کنند.
به گزارش کودک پرس، ايجاد باغ کتاب در مجاورت کتابخانه ملي و مرکز اسناد، يکي از پروژه‌هاي بزرگ فرهنگي است که زماني حتي از آن به عنوان محل برگزاري نمايشگاه کتاب تهران نيز نام برده مي‌شد. اين پروژه بزرگ با زيربناي ۶۵ هزار مترمربع شامل مراکز متنوعي است که خدمات متنوع فرهنگي ارائه مي‌کنند. از جمله مراکزي که قرار است در مجموعه باغ کتاب راه‌اندازي شود، مجموعه‌اي به نام «باغ علم کودک» است. اين مجموعه ۲ هزار مترمربعي محيطي براي بازي‌هاي علمي و پژوهش‌هاي علمي مناسب براي گروه سني کودک هفت تا ۱۲ سال است. به گفته سازندگان باغ کتاب قرار است مجموعه‌اي نيز براي گروه سني نوجوان و بزرگسال ايجاد شود. حبيب‌الله حبيبي‌فهيم، مشاور پروژه باغ کتاب مي‌گويد: «با توجه به مطالعات و بررسي‌هاي گسترده‌اي که انجام شده و کمبودي که در کشور احساس مي‌شود، مجموعه باغ کتاب به اين نتيجه رسيد که دانش را در قالب باغ علم کودک و مرکز علم بازنمايي کند.» مراکز علم در دنيا محيط‌هاي جذابي هستند که جنبه‌هاي شگفت‌انگيز و تعاملي علم را ارائه مي‌کنند، به‌طوري‌که بچه‌ها و بزرگ‌ترها در آن فضا مفاهيم علمي را به صورت عيني مي‌بينند و با آنها در قالب بازي و سرگرمي مواجه مي‌شوند و با جنبه‌هاي شگفت‌انگيز و جذاب آن آشنا مي‌شوند.
اين‌طور که مشاور پروژه باغ کتاب مي‌گويد اين فضاها در دنياي امروز رواج يافته و به بخشي از هويت شهرهاي مدرن تبديل شده‌اند، «براي مثال در امريکا چندصد مرکز علم ساخته‌اند. حتي در کشورهاي آسيايي مانند هندوستان، چين، ژاپن و کره‌جنوبي نيز تعداد زيادي مرکز علم وجود دارد. يکي از مراکز علمي سئول کره‌جنوبي فضايي معادل باغ کتاب دارد.» باغ علم کودک داراي چهار بخش «داستان بدن»، «داستان خانه»، «داستان زمين» و «داستان شهر» است.  زمان گشايش باغ علم کودک هنوز به طور دقيق مشخص نيست، اما مشاور طرح مي‌گويد پيش از پايان سال ۹۵ اين اتفاق مي‌افتد. با آغاز به کار اين مرکز با توجه به اينکه بچه‌ها خيلي فرصت نمي‌کنند با مفاهيم علمي به صورت ملموس برخورد کنند، مي‌تواند در برقراري بهتر ارتباط بچه‌ها با علم کمک کند. «باغ علم کودک کمک مي‌کند بچه‌ها بفهمند چيزهايي که مي‌خوانند، به صورت عيني چه حاصلي دارد. ما دنبال اين هستيم که دوگانه خواندن و تجربه کردن با هم اتفاق بيفتد. چون مراکز علم روايت ديگري از همان چيزهايي هستند که بچه‌ها در کتاب‌هاي‌شان مي‌خوانند.»