شکایت از همسر به خاطر مرگ فرزند

سقوط مرگبار کودک ۴ ساله در دیگ قورمه سبزی باعث شد تا پدر کودک به اتهام قتل از همسرش شکایت کند.

به گزارش کودک پرس ،ساعت ۸ شب ۲۶ اسفند سال گذشته مرد جوانی پسر ۴ ساله‌اش را در مقابل رستورانی که متعلق به همسر و پدرهمسرش بود پیاده کرد. از سه سال قبل که با همسرش اختلاف پیدا کرده بود و از هم جدا زندگی می‌کردند هر چند روز یکبار آرین به دیدن مادرش می‌رفت و این بار نیز مرد جوان پسرش را تحویل همسرش داد و به خانه رفت.

اما دو ساعتی از این ماجرا نگذشته بود که از بیمارستان مطهری تهران تماس گرفتند و از او خواستند که هر چه سریع‌تر خود را به بیمارستان برساند. آرین داخل دیگ قورمه سبزی رستوران افتاده بود. سوختگی شدید، این پسر ۴ ساله را به کام مرگ کشاند.

این درحالی بود که مادر آرین مدعی بود هنگام حادثه، وی در رستوران نبوده و برای خرید بیرون رفته بود.

درحالی که با مرگ آرین پرونده‌ای در دادسرای ناحیه ۴ تشکیل شده بود اما صبح دیروز پدر آرین که همسرش را مقصر مرگ پسرش می‌داند به دادسرای جنایی تهران رفت تا از او به اتهام قتل عمد پسرش شکایت کند. با شکایت مرد جوان پرونده به شعبه ششم دادسرای امور جنایی تهران ارجاع شد و بازپرس محسن مدیرروستا دستور تحقیقات در این خصوص را صادر کرد.