تولید و فرآوری چای

توی این رشته بیشترین بخش سر و کار داشتن عملی با کارهای باغبای علل خصوص نظارت بر کاشت و برداشت چای هست و تو هم باید یه آدم کنجکاو در این مورد باشی.

به گزارش کودک پرس ،یه سوال مهمی که باید بهش جواب بدی این هست که آیا این رشته ای که انتخاب کردی به دردت میخوره؟ میتونی به عنوان مسیر شغلی آینده ات بهش نگاه کنی؟ و چقد به این رشته علاقه داری؟ تو نیاز داری که وقتی رشته ای رو برای ادامه تحصیل در نظر میگیری، بهش علاقه و اشتیاق هم داشته باشی و اینطور نباشه که از سر بی میلی این رشته رو انتخاب کنی! به نظرت به عملیات باغبانی علاقه داری؟ توی این رشته بیشترین بخش سر و کار داشتن عملی با کارهای باغبای علل خصوص نظارت بر کاشت و برداشت چای هست و تو هم باید یه آدم کنجکاو در این مورد باشی. البته توی زمینه درسی هم به حد کافی بایستی مستعد باشی.