بیش از 16 وزارت خانه در حوزه کودکان فعالیت می کنند

هدف این مرجع ترویج حقوق کودکان ،ارتقای سطح فکری وحقوقی کودکان ،آرامش حقوقی کودکان وارزیابی فعالیت ها وکارهایی که در مورد کودکان در سراسر کشور بر گزار می شود را بر عهده دارد.

به گزارش کودک پرس، مرکز فارس ، معاون وزیر دادگستری ورئیس مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودکان وزارت دادگستری در این جلسه گفت: در مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودکان بیش از ۱۶ وزارت خانه با نمایندگان تشکل های فعال غیر دولتی مرتبط با کودکان فعالیت می کنند.

مظفر الوندی افزود: هدف این مرجع ترویج حقوق کودکان ،ارتقای سطح فکری وحقوقی کودکان ،آرامش حقوقی کودکان وارزیابی فعالیت ها وکارهایی که در مورد کودکان در سراسر کشور بر گزار می شود را بر عهده دارد.

دستغیب دبیر شورای حقوق کودکان استانداری فارس در این جلسه گفت: هدف از بر گزاری این جلسات مطرح شدن مسائل ومشکلات مرتبط با کودکان است و قرار شده است با کمک ۵۰ سمن وتشکل غیر دولتی فعال در استان فارس یک بانک اطلاعات از کودکانی که به شکلی نیازمند حمایت هستند راه اندازی شود.

در این نشست نمایندگان ۵۰ تشکل وموسسات خیریه و سمن های غیر دولتی فعال در حوزه کودکان مسائل ومشکلات مرتبط با کودکان کار ،کودکان بدسرپرست ،کودکان حاشیه نشین شهرها و روستاها و کودکان بیمار وهمچنین مشکلات ویژه کودکان خانواده هایی که معضلات وناهنجاری های اجتماعی دارند، را مطرح کردند.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما