مهد کودک نقش اساسی در شکل گیری شخصیت کودکان دارد

کسب مهارت های ارتباطی و اجتماعی یکی از مهمترین مراحل رشد کودکان در مهد کودک است.

به گزارش کودک پرس، ابراهیمی مسئول دفتر امور کودکان و مهدهای کودک سازمان بهزیستی استان با اشاره به اینکه مهد کودک نقش اساسی در شکل گیری شخصیت کودکان دارد گفت : کسب مهارت های ارتباطی و اجتماعی یکی از مهمترین مراحل رشد کودکان در مهد کودک است.

وی افزود: مهدهای کودک مکانی است مناسب برای سنین صفر تا شش ساله و سازمان بهزیستی با هدف مناسب سازی برای رشد همه جانبه کودک، کمک به والدین در زمینه مراقبت و پرورش کودکان برای نگهداری آنها و ایجاد فرصت برای آموزش و مهارت های زندگی است.

منبع: باشگاه خبرنگاران