خشم مردم عربستان به خاطر سوء استفاده وهابیان سعودی از کودکان + فیلم

فعالان شبکه های اجتماعی اخیرا ویدیویی از چند مبلغ منتشر کردند که در اطراف یک کودک سعودی جمع شده و فریاد می زنند.

به گزارش کودک پرس ، این فیلم نشان می دهد که این مبلغین به خاطر خوشحالی از توبه این کودک فریاد الله اکبر سر داده و هلهله می نمایند در حالی که کودک زانو زده و شماری دیگر سجده می کنند. این ویدیو باعث خشم فعالان شبکه های اجتماعی عربستان سعودی شده که آن را سوء استفاده از پاکی کودکان در چنین فعالیت هایی نامیده اند.

جمعیت حقوق بشر عربستان سعودی نیز تحقیقی درباره سوء استفاده از کودکان توسط گروه های تبلیغی در این کشور آغاز نموده اند.

البته عده ای از این فعالان معتقدند چنین سخنی درست نبوده و تلاش برای مخدوش سازی وجهه هیات های مذهبی و مبلغین است اما عده ای دیگر رفتار این مبلغین را محکوم کرده و آن را سوء استفاده از احساسات پاک کودکان دانسته اند.