قهرمانی که مدال طلایش به شهید صیاد شیرازی تقدیم کرد

امیر ولی پور مدال طلای قهرمانی تکواندوی نوجوانان جهان را به شهید صیاد شیرازی تقدیم کرد.

به گزارش کودک پرس ، امیرولی پور ۱۷ بر ۱۱ «بک رشیداف» از ازبکستان را شکست داد و راهی مبارزه نهایی شد. نوجوان شایسته کشورمان در مبارزه پایانی ۱۳ بر ۴ «خانقولان کریموف» از آذربایجان را شکست داد و صاحب مدال طلا شد.