هنوز در عرصه کودک و نوجوان برنامه ای مدون براي فعاليت نداريم

مدير کل امور تبليغي معاونت فرهنگي تبليغي دفتر تبليغات اسلامي گفت: نمايشگاه «شميم ايمان» کار بسيار خوب، با ارزش، تخصصي، زيربنايي و آغاز و نقطه عطفي براي حرکت و ساماندهي شيوه هاي جديد فعاليت در عرصه کودک و نوجوان است.

به گزارش کودک پرس ، حجت الاسلام يحيي کمال در حاشيه بازديد از نخستين نمايشگاه تخصصي تربيت ديني کودک و نوجوان با عنوان «شميم ايمان» که به همت معاونت فرهنگي تبليغي دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم در مرکز همايش هاي غدير برپا شده است، اظهار داشت: در حقيقت اين نمايشگاه آغازي براي طراحي، ساماندهي و تدوين يک شيوه جديد فعاليت در عرصه تعميق باورهاي ديني کودک و نوجوان است.
وي گفت: سي سال است که حجت الاسلام راستگو در عرصه کودک و نوجوان فعاليتي را آغاز کرده و هر مبلغي که در اين عرصه تبليغ مي کند، جزو شاگردان وي است. لازم بود که در کشور رصد کنيم تا تمام کساني را که سالها در اين زمينه کار کردند و مي کنند و صاحب نظر بوده و داراي ايده هاي جديد هستند را شناسايي کرده و ساماندهي شوند.
مدير کل امور تبليغي معاونت فرهنگي تبليغي دفتر تبليغات اسلامي بر لزوم طراحي شيوه هاي جديد تربيتي اشاره و تصريح کرده: اين نمايشگاه يک وسيله است و موضوعيت بالعرض دارد نه موضوعيت بالاصاله؛ اين نمايشگاه وسيله اي است تا تمام کساني که در عرصه کودک و نوجوان فعاليت کرده اند را شناسايي و رصد کنيم و پس از ساماندهي بتوانيم از اين افراد ايده هاي جديد را بگيريم و در اين عرصه فعاليت هاي جديد را طراحي کنيم.
وي ضمن بيان پرسشي در خصوص شيوه هاي تربيت افزود: سي سال است که يک سري روش هايي پياده مي شود و مبلغان در اين عرصه کار مي کنند، اما شيوه هاي حال حاضر که مورد استقبال قرار مي گيرد، آيا در دهه هاي آينده کارايي دارد؟ اين نمايشگاه به دنبال آن است که نيروها و فعالان اين عرصه را جمع کرده و کارگروهي شکل بگيرد و از اين ها براي آينده ايده بخواهيم و بتوانيم برنامه هاي جديدي را براي فعاليت در عرصه کودک و نوجوان طراحي کنيم.
حجت الاسلام کمال اظهار داشت: اين نمايشگاه کار بسيار خوب، با ارزش، تخصصي، زيربنايي و آغاز و نقطه عطفي براي حرکت و ساماندهي شيوه هاي جديد فعاليت در عرصه کودک و نوجوان است.
وي به نقش و فعاليت هاي اداره کل امور تبليغي معاونت فرهنگي تبليغي در تربيت کودک و نوجوان پرداخت و گفت: در طول سال گروه هاي تبليغي که در عرصه کودک و نوجوان فعاليت مي کنند را مورد حمايت قرار داده و اعزام مي کنيم و در همين نمايشگاه نيز گروه هاي تبليغي متعدد تخصصي در عرصه کودک و نوجوان ما حضور دارند و فعاليت ها، آثار و محصولات خيلي خوبي را هم به نمايشگاه ارائه کرده اند.
مدير کل امور تبليغي معاونت فرهنگي تبليغي دفتر تبليغات اسلامي تصريح کرد: اين نمايشگاه مي تواند يک نقطه آغازي باشد، به اين معنا که بتوانيم گروه هاي ديگر را هم تجهيز کرده و آموزش دهيم و فعاليت ها و حمايت هاي خودمان را در عرصه کودک و نوجوان گسترش داده تا بتوانيم عناصر بهتر و توانمندتري را در اين عرصه تربيت و در راستاي تعميق باورهاي ديني آنها پرورش دهيم و به جامعه ايران اسلامي هديه کنيم.
وي درباره آسيب شناسي در نوع تربيتي که در مراکز و آموزشگاه هاي بخش خصوصي صورت مي گيرد، افزود: يک آسيبي که مي توان از ميان همه آسيب ها بيان کرد، آن است که هنوز در عرصه کودک و نوجوان يک برنامه مدوني براي فعاليت نداريم و همچنين محتواي مدوني براي تربيت کودک و نوجوان وجود ندارد.
حجت الاسلام کمال با بيان اين که سياست و محتواي مدون، جامع و مشترکي در عرصه کودک و نوجوان نداريم، اظهار داشت: اگر مبلغان ما و عناصري که در اين عرصه فعال هستند، از ما بخواهند که يک محتواي مدون، مشخص و مشترکي که همه آن را قبول داشته باشند، در اختيار مبلغان و عناصر فعال در اين عرصه قرار دهيم، نداريم و بايد به سمتي حرکت کنيم که بتوانيم هم شيوه هاي جديدي را ابداع و ارائه کنيم و هم محتواي جديدي را که متناسب با کودک، نوجوان و جوانان امروزي که مرتب با فضاي مجازي و بازي هاي رايانه اي سر و کار دارند، بتوانيم متناسب با روز و يا سال هاي آينده تدوين کنيم و در اختيار مبلغان قرار دهيم.
وي گفت: شکل گيري اداره تربيت کودک و نوجوان در دفتر تبليغات اسلامي کار خوبي بود که امسال انجام گرفته و بايد بتوانيم در اين عرصه بيشتر فعاليت کنيم و مبلغان جديدي را در اين عرصه تربيت کرده و دوره هاي آموزشي تخصصي بيشتري را در اين عرصه برگزار کنيم و از عناصري که سال ها در اين عرصه کار کرده اند، حمايت بيشتري کنيم تا با انگيزه بيشتري در عرصه کودک و نوجوان حضور داشته باشند.