انتخاب داور نوجوان اهرمی برای مسابقات طراحی و‌ نقاشی کشوری

 گروه کودک و شاهنامه بامداد تهران با همکاری بنیاد فردوسی، اولین جشنواره کشوری تخصصی نقاشی و طراحی از داستان های شاهنامه با موضوع های خاص نقاشی و طراحی از قصه های شاهنامه مانند: هفت خوان رستم، زال و سیمرغ، داستان ضحاک ماردوش، نبرد سهراب و گردآفرید، رستم و اسفندیار و… را برگزار کرده است.

به گزارش کودک پرس ، گروه کودک و شاهنامه بامداد تهران با همکاری بنیاد فردوسی، اولین جشنواره کشوری تخصصی نقاشی و طراحی از داستان های شاهنامه با موضوع های خاص نقاشی و طراحی از قصه های شاهنامه مانند: هفت خوان رستم، زال و سیمرغ، داستان ضحاک ماردوش، نبرد سهراب و گردآفرید، رستم و اسفندیار و… را برگزار کرده است.

آثار رسیده به این جشنواره از سوی داوران کودک و نوجوان از سراسر ایران و گروهی از استادان و هنرمندان برجسته بررسی و ارزیابی و امتیازدهی می شود.
در این راستا هنرآموز نقال سرکار خانم شقایق صداقت عضو باشگاه نقالی پژوهش سرای دانش آموزی فرهنگ اهرم، به عنوان داور نوجوان جشنواره نقاشی و طراحی داستان های شاهنامه انتخاب شده است.

وی عضو فعال و هنرآموز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اهرم و به عنوان هنرآموز باشگاه نقالی دارای سابقه فعالیت های مستمر و نقالی از داستان های شاهنامه همراه با اجرای فعالیت های هنری همچون کسب رتبه برگزیده در مسابقه نقاشی رنگین کمان، شرکت در مسابقه عروج نور و دریافت لوح تقدیر و رتبه برگزیده جشنواره کشوری نقاشی رضوی است.