کودکان کار کمربند ورزش رزمی می‌گیرند

مدیر عامل سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران گفت: ۳۰۰ کودک کار در یک آزمون، کمربند ورزش‌های رزمی دریافت می‌کنند.

به گزارش کودک پرس ، رضا قدیمی افزود: ۳هزار نفر از کودکان کاری که در مراکز پرتو تحت آموزش هستند طی قراردادی با ورزش نیرو به صورت رایگان آموزش ورزش های رزمی می بینند.

وی ادامه داد: این تفاهم نامه در ۶ ماه گذشته منعقد شد و امروز ۳۰۰ کودک کار طی یک آزمون کمربند ورزش رزمی دریافت می کنند.
قدیمی با اشاره به هدف کلاس های آموزشی برای کودکان کار تصریح کرد: هدف ما تقویت اعتماد به نفس کودکان کار در سطح جامعه است.
یکی از مشکلاتی که این کودکان دارند ، این است که در بیرون و داخل خانواده شان مورد خشونت قرار می گیرند لذا چنین ورزش هایی می تواند در روند بهبود حال این کودکان تاثیرگذار باشد.
وی خاطرنشان کرد: این کودکان تا پایان دریافت تمامی کمربندهای ورزش رزمی آموزش می بینند و زیرنظر فدراسیون رزمی کاران کشور قرار دارند.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما