برقراری بیش از ۴ هزار تماس با اورژانس اجتماعی درخصوص کودک‌آزاری تا پایان آذر ماه سال ۹۶

معاون امور اجتماعی بهزیستی استان تهران از برقراری بیش از ۴ هزار تماس با اورژانس اجتماعی استان تهران در خصوص کودک‌آزاری تا پایان آذر ماه سال جاری خبر داد.

به گزارش کودک پرس ، احمد خاکی معاون امور اجتماعی بهزیستی استان تهران اظهار کرد: تا پایان آذر ماه سال ۹۶، تعداد ۲۹۰ هزار و ۳۶۶ تماس مردمی با اورژانس اجتماعی بهزیستی استان تهران حاصل شده است.

وی در ادامه تصریح کرد: بیش از ۴ هزار مورد از تماس‌های فوق با موضوع کودک آزاری مرتبط بوده است و سایر موارد نیز تماس‌های غیر مرتبط با کودک آزاری را شامل می‌شود.
معاون امور اجتماعی بهزیستی استان تهران خاطرنشان کرد: بیشترین تماس‌های غیر مرتبط برقرار شده با اورژانس اجتماعی بهزیستی استان تهران در خصوص موضوعاتی چون افراد نیازمند، راهنمایی درون سازمانی و برون سازمانی بوده است.
خاکی یادآور شد: بیشترین تماس‌های برقرار شده با اورژانس اجتماعی به ترتیب شامل موارد اختلافات خانوادگی، کودک آزاری، زنان و دختران در معرض آسیب و آسیب دیده و در نهایت در خصوص موضوع فرار از خانه بوده است.
وی در ادامه تصریح کرد:«معلول آزاری» آمار کمترین تماس‌های برقرار شده با اورژانس اجتماعی را به خود اختصاص داده است و در مسئله عملکرد مداخله اورژانس اجتماعی در بحران، تعداد یک هزار و شش پرونده تشکیل شده است.

معاون امور اجتماعی بهزیستی استان تهران اضافه کرد: بالاترین موضوع مراجعه به اورژانس اجتماعی بهزیستی استان تهران تا پایان آذر ماه سال ۹۶ ، بد سرپرستی و بی سرپرستی بوده است.

 

 

 

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان