دختر نوجوان درخواست گذشت كرد

دختر ۱۷ساله كه از سه‌سال قبل به اتهام همدستی در قتل شوهر خواهرش به زندان و پرداخت ديه محكوم شده است از قضات دادگاه درخواست گذشت كرد. قضات دادگاه خواهر وی را به اتهام مباشرت در قتل به مرگ محكوم كرده‌اند.

به گزارش کودک پرس ، پانزدهم دي‌ سال‌۹۳، مأموران پليس سرآسياب ملارد از قتل مرد ۲۵‌ساله‌اي به نام نويد در خانه‌اش باخبر و راهي محل شدند. شواهد نشان ‌داد مرد جوان بر اثر نوشيدن مشروب دست‌ساز فوت كرده است. با انتقال جسد به پزشكي قانوني مشخص شد علت فوت خوردن عمدي مشروب با مواد مسموم بوده است. به اين ترتيب پرونده با موضوع قتل تشكيل شد و در اولين گام از تحقيقات مشخص شد مقتول با همسرش اختلاف شديدي داشته است.

 

بازداشت همسر مقتول

پليس با بررسي پيامك‌هاي سميرا، همسر ۱۹‌ساله مقتول به ارتباط پنهاني وي با چند مرد غريبه پي برد. بنابراين زن جوان به عنوان اولين مظنون بازداشت‌ شد و تحت بازجويي قرار گرفت. زن جوان در همان بازجويي‌هاي مقدماتي به قتل شوهرش با همدستي خواهر ۱۴ساله‌اش سارا اعتراف كرد و گفت: «شوهرم و خواهرم رابطه خوبي نداشتند. يك روز سارا به خانه‌مان آمد و به نويد گفت پسري به نام علي يك مشروب دست ساز داده كه در صورت نوشيدن آن يك تبلت به او مي‌دهد. شوهرم قبول كرد و قرار شد، روز بعد سارا مشروب را برايش بياورد.‌» متهم در ادامه گفت: «روز حادثه سارا از داروخانه موادي خريده بود تا آن را با مشروب دست‌ساز مخلوط كند. وقتي به خانه‌مان آمد، ديدم در حال مخلوط کردن آن دو مواد است علت را پرسيدم كه گفت اين دستورالعمل را علي به او داده است. مخالفت كردم اما خواهرم گفت علي او را تهديد كرده كه اگر اين كار را نكنيم ما را مي‌كشد. به خاطر تهديدهاي خواهرم بود كه مجبور شدم نوشيدني را به نويد بدهيم.‌»

با ثبت اين توضيحات سارا نيز بازداشت شد و با اعتراف به جرمش گفت: «خواهرم با علي رابطه داشت و به خاطر او نقشه قتل شوهرش را كشيد. روزي سميرا از من خواست تا به نويد دروغ بگويم كه يك مشروب دست‌ساز آورده‌ام و از او بخواهم آن را بخورد. داروي مرگبار را هم سميرا خودش از داروخانه خريده و با مشروب مخلوط كرده بود. وقتي نويد مي‌خواست آن را بنوشد سعي كردم او را منصرف كنم، اما بي‌فايده بود.‌»
به اين ترتيب علي ۲۵‌ساله دستگير شد، اما منكر قتل شد و گفت اظهارات هر دو خواهر دروغ است و از نقشه آنها بي‌اطلاع بوده است.

 

ادعاي جديد

بعد از اقرار متهمان، كيفرخواست عليه هر سه متهم صادر شد و سارا و سميرا به اتهام مباشرت در قتل و علي به اتهام معاونت در قتل روانه حبس شدند. پرونده بعد از كامل شدن تحقيقات به شعبه چهارم دادگاه كيفري يك استان تهران فرستاده شد و در اولين جلسه رسيدگي به پرونده پدر مقتول كه قيم دو نوه‌خردسالش بود براي عاملان قتل درخواست قصاص كرد. در ادامه دو خواهر وقتي پاي ميز محاكمه ايستادند خلاف اظهاراتشان قتل را گردن علي انداختند و گفتند او به خاطر علاقه‌اش به سميرا آنها را وادار به قتل نويد كرده بود. با اين ادعا هيئت قضايي دستور داد تا پيامك‌هاي بين دو خواهر و مرد جوان بار ديگر بررسي شود.

 

تبرئه مرد جوان

بعد از ارسال جوابيه پيامك‌ها به دادگاه، دو خواهر همراه مرد جوان بار ديگر پاي ميز محاكمه قرار گرفتند. سميرا بعد از شرح دوباره ماجرا از خودش دفاع كرد. سارا هم در آخرين دفاعش گفت: «در آن زمان خيلي كم سن و سال بودم و به خاطر علاقه‌اي كه به خواهرم داشتم خام حرف‌هايش شدم. باور كنيد نمي‌دانستم مجازات قتل قصاص است. از هيئت قضايي تقاضاي بخشش دارم.‌»
سپس مردجوان به اتهام معاونت در قتل با انكار جرمش گفت: «باور كنيد هيچ دخالتي در كشتن مقتول نداشتم و دو خواهر براي فرار از قصاص پاي مرا به اين پرونده كشاندند. سميرا قبلاً از من خواسته بود با او در ارتباط باشم اما وقتي فهميدم او متأهل هست قبول نكردم و به همين دليل دو خواهر به دروغ مرا متهم به قتل كردند و آن حرف‌ها را عليه من گفته‌اند.‌»

در پايان هيئت قضايي وارد شور شد و با توجه به مدارك موجود در پرونده سميرا را به قصاص و سارا را طبق ماده‌۹۱ قانون مجازات اسلامي (امتياز ويژه براي محكومان زير ۱۸سال) از قصاص معاف و وي را به پنج‌سال حبس و پرداخت نصف ديه محكوم كرد. علي نيز از هرگونه جرمي تبرئه و آزاد شد. اين حكم به ديوان عالي كشور فرستاده شد و از سوي قضات شعبه ۲۹‌ديوان تأييد شد. با گذشت سه‌سال از حادثه سارا با ارسال نامه‌اي درخواست اعسار –ناتواني از پرداخت ديه- را مطرح كرد.

دختر ۱۷ساله روز گذشته در همان شعبه به رياست قاضي عبداللهي حاضر شد و در حالي كه اشك مي‌ريخت، گفت: «خواهرم در يك قدمي چوبه دار قرار دارد. من هم توان پرداخت ديه را ندارم. به همين دليل با تقسيط ديه موافقت كنيد تا بعد از آزادي كار كنم و ديه را بپردازم.‌» بعد از درخواست متهم، پدر مقتول در جايگاه قرار گرفت و مدعي شد پدر سارا در خرم‌آباد املاك زيادي دارد كه مي‌تواند با فروش آنها ديه را بپردازد. با اين ادعا هيئت قضايي پرونده را با نيابت قضايي به دادگستري خرم آباد فرستاد تا بعد از تحقيق وضعيت مالي پدر متهم درباره در خواست اعسار اظهار نظر كنند.

 

 

 

منبع: روزنامه جوان