علائم تشنج در کودکان چیست؟

تشنج خود یک بیماری نیست بلکه یک علامت است که ممکن است در جریان بیماری های گوناگونی دیده شود. گاهی علیرغم همه بررسی ها علت واضحی برای تشنج شناخته نمی شود

به گزارش کودک پرس ، مغز متشکل از میلیاردها سلول مغزی است که مرتباً به یکدیگر ایمپالس ها و پیام های الکتریکی مخابره می کنند. این پیام های الکتریکی به سلول های مغزی اجازه می دهند که با همدیگر در ارتباط باشند. تشنج عبارت است از تولید ناگهانی، شدید، و غیرطبیعی تعداد بسیار زیادی از این تخلیه های الکتریکی که ایجاد اختلال موقتی در مغز می کند. بنابراین، این اختلال عملکرد مغزی دو خصوصیت دارد:

۱. به صورت ناگهانی آغاز می شود.

۲. غیرارادی و غیرقابل کنترل است.

تشنج خود یک بیماری نیست بلکه یک علامت است که ممکن است در جریان بیماری های گوناگونی دیده شود. گاهی علیرغم همه بررسی ها علت واضحی برای تشنج شناخته نمی شود و حملات به فواصل زمانی نامعین تکرار می شوند که ما اصطلاحاً به این حالت صرع می گوییم. مشاهده یک حمله تشنج برای اطرافیان بسیار ترسناک و اضطراب آور است ولی خوشبختانه بیشتر کودکانی که دچار تشنج می شوند در آینده مشکلات دایمی و عصبی نخواهند داشت.

علایم تشنج
۱. کودک دچار اختلال هوشیاری شود یعنی اطرافیان را نشناسد.

۲. متوجه زمان و مکان نباشد.

۳. به صدا زدن شما پاسخ ندهد.

۴. بی هوش روی زمین بیفتد.

۵. ممکن است بدن یا اندام کودک سفت شود و یا رنگ صورت کبود شود.

۶. شاید تنفس کودک برای حدود ۳۰ ثانیه قطع شود و بعد از این وقتی دوباره شروع به تنفس کند شاید بسیار سطحی باشد.

۷. حرکاتی غیرارادی در اعضای بدن کودک ظاهر شود و این حرکات ممکن است قسمتی از بدن یا تمام اعضا را درگیر کند.

۸. ممکن است کودک به شدت دست و پا بزند، روی زمین بیفتد، سر و چشم های کودک به یک طرف بچرخد، یا این که فقط یک دست یا یک پای کودک دچار حرکات تکانشی شدید شود و این حالت چند ثانیه تا چند دقیقه طول بکشد و معمولاً این حملات کمتر از ۱۰ دقیقه طول می کشد.

۹. ممکن است کودک در زمان حمله کنترل ادرار یا مدفوع خود را از دست بدهد.

۱۰. گاهی کودک به صورت ناگهانی رفتاری غیرعادی نشان می دهد مثلاً بدون آن که متوجه اطراف باشد شروع به دویدن می کند.

۱۱. ممکن است کودک برای چند لحظه به نقطه ای خیره شده و در این مدت متوجه اطراف نباشد.

در سنین ۶ ماه تا ۵ سالگی مغز کودکان به افزایش درجه حرارت بدن حساس است. در نتیجه ۳-۴ درصد کودکان در این سنین با تب های شدید (بیش از ۳۸ درجه) دچار تشنج می شوند. اکثریت این کودکان بعد از سن ۵ سالگی دچار تشنج نمی شوند.

شایعترین سن برای تشنج ناشی از تب ۶ ماهگی تا ۶ سالگی است و زمان آن از چند ثانیه تا ۱۰ دقیقه طول می کشد. در ۳۰% موارد تشنج ناشی از تب تکرار می شود. تشنج های بدون تب هم ممکن است در سال های بعد بهبود یابند و دیگر تکرار نشوند.

بیشتر مواقع تشنج همراه با تب در اثر عفونت های ویروسی دستگاه تنفس فوقانی، عفونت حاد گوش میانی یا عفونت های گوارشی ایجاد می شود.