هیات ایرانی حقوق کودک به شورای حقوق بشر سازمان ملل اعزام شد

هیاتی از جمهوری اسلامی ایران به منظور شرکت در شورای حقوق بشر سازمان ملل وارد ژنو شد.

به گزارش کودک پرس ، هیات جمهوری اسلامی ایران به سرپرستی محمود عباسی دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک و معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری به منظور شرکت در شورای حقوق بشر سازمان ملل وارد ژنو شد.

احمد میدری معاون امور اجتماعی وزارت کار تعاون و رفاه اجتماعی، جعفری معاون قضایی رییس کل دادگستری استان تهران و جانشین مجتمع قضایی اطفال و نوجوانان، محبعلی نماینده ستاد حقوق بشر و اصغری به عنوان نماینده وزارت امور خارجه از اعضای هیات اعزامی به ژنو هستند.

 

در این اجلاس موضع کشورمان نسبت به مباحث مختلف حقوق کودک تبیین خواهد شد. همچنین قرار است هیات جمهوری اسلامی ایران با گزارشگر ویژه مبارزه با فحشا و هرزه نگاری کودکان به رایزنی بپردازد.

 

 

 

منبع: ایسنا