اهدای اعضای کودک شش ساله

اهدای اعضای یک کودک شش ساله نجات بخش زندگی چند بیمار نیازمند شد .

به گزارش کودک پرس، نوروزی، مسوول اتاق عمل آی سی یو مرکز آموزشی درمانی شهید رجایی گفت: این پسر شش ساله بر اثر تصادف مرگ مغزی شده بود که با رضایت خانواده  اعضای بدنش به بیماران نیازمند پیوند عضو بخشیده شد .

به گفته نوروزی ،اهدای کبد، کلیه ها و دریچه های قلب وی  به چهار نفر  زندگی دوباره بخشید.

منبع:باشگاه خبرنگاران جوان