صحنه سازی حامیان تروریست ها برای مظلوم نمایی در حلب

دستگاه های اطلاعاتی مصر پنج نفر را به اتهام سوء استفاده از یک کودک برای صحنه سازی و نسبت دادن آن به حلب سوریه، بازداشت کردند.
به گزارش کودک پرس، دستگاه های اطلاعاتی مصر پنج نفر را به اتهام سوء استفاده از یک کودک برای صحنه سازی و نسبت دادن آن به حلب سوریه، بازداشت کردند. متهمان در حال صحنه سازی از کودک مذکور دستگیر شدند.

این کودک لباسی آغشته به ماده رنگین شبیه خون به تن داشت و عروسکی در دست گرفته بود.در پس زمینه تصویر بقایای خانه ای ویران دیده میشد که پیش از این حکم تخریب ان صادر شده بود.

منبع: خبرگزاری دانا