مخاطب شناسی جشنواره قابل تقدیر است

برگزیده بخش نمایشنامه نویسی تئاتر کودک در جشنواره تئاتر کودک و نوجوان گفت: جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان پایه های سنی مهمی را به عنوان مخاطب در نظر گرفته است.
به گزارش کودک پرس،جواد انصافی گفت: جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان یکی از موفق ترین جشنواره های ایران است و به مسئله اثرگذاری همچون کودکان و‌ نوجوان می پردازد و جشنواره از پایه سنی اصلی شروع کرده است و اثرات روحی و روانی مناسبی روی آن ها می گذارد.
وی افزود: همچنان پژوهش‌هایم را ادامه می‌دهم و به تازگی نیز کتاب چهارشنبه سوری را شامل دو قسمت، پژوهش ها و ‌نمایشنامه ای درباره این موضوع منتشر کرده ام و هم چنین روی سنت یلدا کار می کنم و‌کتابی را به چاپ خواهم رساند.