برگزاری نمایشگاه طراحی من وبابام در نگارخانه ی سبز لارستان

نمایشگاه طراحی من وبابام ،با ۱۵ نمونه از آثارنقاشی و طراحی باقرعباس زاده و کودک ۵ساله ی وی امیرعلی، به صورت مشترک در نگارخانه ی سبز لارستان به نمایش گذاشته شد.
به گزارش کودک پرس ، در حاشیه این نمایشگاه عباس زاده گفت: در این نمایشگاه سعی کرده ام برای عموم، جنبه ی آموزش را نیز به همراه داشته باشد و در کنار کارحرفه ای خود،نقاشی کودکانه ای را قراردهم که نماد آن امیرعلی ست و نظرم این است که ارزش نقاشی کودکان،کمتر ازنقاشی بزرگسال نیست.

وی افزود: ما به عنوان والدین بایدبه نقاشی کودکان به خاطر خلوص ،زیبائی و بیان کودکانه، توجه ویژه ای داشته باشیم و به آثار خلاقانه ی کودکان با احترام بنگریم. عباس زاده اهمیت هنرطراحی در دنیای معاصر را  از اهداف دیگراین نمایشگاه دانست که هنرجوبه این مهم، توجه ویژه ای نموده وازآن تعریف صحیحی داشته باشد .

گفتنی است این نمایشگاه تا۲۶ آذرماه ازساعت ۶الی ۹بعدازظهر برای علاقه مندان دائر میباشد. درادامه، تصاویری ازاین نمایشگاه را باهم میبینیم.

منبع: خبرگزاری میلاد لارستان